U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad Concurrentievermogen: intense discussies over Horizon Europe verwacht

29 november 2018 - door Simon De Wachter

Op 29 en 30 november vindt de Raad Concurrentievermogen plaats. De discussies over Horizon Europe zullen naar verwachting het hoogtepunt van deze Raad vormen, aangezien de lidstaten nog steeds verdeeld zijn over enkele aspecten. 

Raad Concurrentievermogen: intense discussies over Horizon Europe verwacht

Blijvende twistpunten

Op vrijdag 30 november zullen de Europese onderzoeksministers debatteren over Horizon Europe. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze een gedeeltelijke algemene oriëntatie over de regels voor deelname aannemen. Dit is het resultaat van de intensieve onderhandelingen tussen de lidstaten in de werkgroep van de Raad, die plaatsvonden tussen juni en november. 

Toch zijn er nog enkele elementen binnen Horizon Europe die onder het Oostenrijkse voorzitterschap naar voren zijn geschoven, die niet door alle lidstaten worden gesteund:

  • De verdeling van de cluster gewijd aan inclusieve maatschappij en veiligheid in twee thematische clusters binnen de tweede pijler van Horizon Europe. Estland, Griekenland, Finland, Ierland en Zweden zijn hier geen voorstander van.
  • De creatie van een specifieke budgetlijn voor ruimtevaart. Dit zal er waarschijnlijk niet komen, tot grote spijt van Frankrijk, Tsjechië, Spanje, Italië, Luxemburg, Polen en Portugal.
  • De introductie van een actie om onderzoekers aan te moedigen om terug te keren naar hun thuisland en dit financieel te ondersteunen. Dit wordt gesteund door de Centraal-, Oost- en Zuid-Europese landen, maar niet door de West-Europese lidstaten.
  • De mogelijkheid om binnen de nieuwe Europese Innovatieraad (EIC) te genieten van louter subsidies, in aanvulling op de gemengde financiële instrumenten. Duitsland, Denemarken, Griekenland, Frankrijk, Letland en Polen willen dit limiteren, Tsjechië, Spanje, Finland, Ierland, Litouwen, Malta, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk niet.
  • De limitering van het budget voor Europese partnerschappen. Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en anderen zijn hier niet echt voor te vinden.

De Europese Commissie heeft haar twijfels geuit over de nieuwe structuur van de tweede pijler, de EIC en de limitering van de Europese partnerschappen.

Over de implementatie van het specifieke programma zal het Oostenrijkse voorzitterschap een voortgangsverslag voorleggen. Onder het volgende Roemeense voorzitterschap zullen de onderhandelingen hierover voortgezet worden. 

Klik hier voor de volledige agenda van de Raad Concurrentievermogen.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons