U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad akkoord over synergieën Horizon Europe

04 december 2019 - door Simon De Wachter

De Europese onderzoeksministers zijn het eens over de synergieën tussen Horizon Europe, het toekomstige Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en de andere Europese subsidieprogramma’s. Nu kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement over de synergieën starten.

Op de Raad Concurrentievermogen van 29 november kwamen nog enkele andere onderwerpen aan bod:

  • het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
  • het Euratom-programma
  • ruimtevaartoplossingen voor een duurzaam noordpoolgebied
  • een duurzame ruimtevaarteconomie
  • de EU-strategie voor de bio-economie

Een overzicht van de Raad Concurrentievermogen krijg je hier.

Raad akkoord over synergieën Horizon Europe

Synergieën Horizon Europe

De synergieën tussen Horizon Europe en de andere Europese programma’s is één van de onderdelen waarover de EU nog geen akkoord had bereikt. De Raad is nu tot een partiële algemene oriëntatie gekomen over bijlage IV, waarin een 15-tal mogelijke synergieën met andere Europese programma’s staan. Bijvoorbeeld met de plattelands- en de cohesiefondsen.

De Raad zal nu de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) met het Europees Parlement hervatten, om tot een compromis te komen over de synergieën. 

De partiële algemene oriëntatie over bijlage IV kan je hier raadplegen.

Raad Concurrentievermogen

Tijdens de Raad Concurrentievermogen van 29 november stonden ook nog enkele andere dossiers op de agenda. 

  • De onderzoeksministers namen ook een partiële algemene oriëntatie aan voor de verordening over het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT). Voor de strategische innovatieagenda van het EIT kon het Finse voorzitterschap enkel een voortgangsverslag voorleggen.
  • Daarnaast kwam het Euratom-programma ter sprake, maar hierover kwamen de lidstaten niet tot een compromis.
  • De ruimtevaart kreeg ook voldoende aandacht, met raadsconclusies over ruimtevaartoplossingen voor een duurzaam noordpoolgebied en een debat over een duurzame ruimtevaarteconomie.
  • Ten slotte namen de ministers raadsconclusies aan om de geactualiseerde EU-strategie voor de bio-economie te ondersteunen.

Lees hier het verslag van de Raad, waar je ook alle documenten kan terugvinden. 
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Commissie bereidt momenteel de uitvoering van Horizon Europa voor, het toekomstige Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Hiervoor heeft ze haar uitvoeringsstrategie bekendgemaakt.

Lees meer
Volg ons