U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad akkoord over missies en partnerschappen in Horizon Europe

21 februari 2019 - door Simon De Wachter

De Europese onderzoeksministers zijn het eens over een lijst van brede thema’s voor de missies en partnerschappen in Horizon Europe. Dit was het belangrijkste resultaat van de Raad Concurrentievermogen van 19 februari. Daarnaast verduidelijkten de ministers hun standpunt over de juridische basis van het toekomstige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.
 

Raad akkoord over missies en partnerschappen in Horizon Europe

Missies en partnerschappen

Nieuw in Horizon Europe zijn de missies. Het idee hierachter is om projecten te creëren die gericht zijn op specifieke maatschappelijke uitdagingen, zoals de strijd tegen kanker en klimaatverandering. De Europese lidstaten zijn overeengekomen over een lijst van brede thema’s voor de missies, meer bepaald:

 • Aanpassing aan klimaatverandering
 • Onderzoek naar kanker
 • Slimme en koolstofneutrale steden
 • Bodemgezondheid voor duurzaam voedsel
 • Welzijn van de oceanen en natuurlijke wateren

Met betrekking tot de partnerschappen, de programma’s die de EU samen met andere partners (uit de industrie, maatschappelijk middenveld en financieringsinstellingen) bekostigt, presenteerden de ministers de volgende lijst:

 • Gezondheid
 • Digitale en generieke technologieën (met nadruk op artificiële intelligentie en quantumtechnologieën)
 • De oprichting van een geïntegreerd metrologiesysteem
 • De milieuprestatie van lucht-, zee- en spoorvervoer
 • Duurzame bio-sourced oplossingen
 • Waterstofopslag en duurzame energieoplossingen
 • Geconnecteerde en autonome voertuigen
 • Kmo’s en startups met een hoge intensiteit op vlak van onderzoek en ontwikkeling

Sommige lidstaten waren echter van mening dat deze missies en partnerschappen niet specifiek genoeg zijn en stelden aanpassingen voor. Andere delegaties en de Europese Commissie willen ze dan weer breed houden, om zo de experten de ruimte te geven om de missies en partnerschappen verder af te bakenen.

Juridische basis

De Raad schiep ook duidelijkheid over haar positie over de dubbele juridische basis van Horizon Europe, zoals voorgesteld door de Europese Commissie. De lidstaten zijn unaniem voorstander van een enkele juridische basis voor het specifieke programma, enkel gebaseerd op artikel 182. Ze benadrukten evenwel dat ze het Europees Parlement zeker zullen consulteren op een informele manier over de missies en partnerschappen.

Ook de Europese Innovatieraad (EIC) kwam aan bod op de Raad van 19 februari. De lidstaten waren van mening dat het nieuwe onderdeel binnen Horizon Europe niet te veel mag overlappen met andere programma’s (zoals InvestEU). Daarnaast debatteerden ze over de vraag of de EIC vooral subsidies of leningen zou moeten verstrekken.

Wat brengt de toekomst?

Het duidelijk standpunt van de Raad over de juridische basis kan mogelijk leiden tot meer vooruitgang in de lopende trilogen over de totstandkoming en de regels voor deelname van Horizon Europe. De volgende triloog vindt plaats op 21 februari.

Het Roemeense voorzitterschap zal trachten om tot een algemene oriëntatie binnen de Raad te komen over het specifiek programma tegen begin maart. 

Resultaten van de Raad Concurrentievermogen

Artikel Science Business 
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons