U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Parlement keurt resolutie over 'Totaalaanpak voor onderzoek en innovatie' goed.

15 april 2022 - door Ute De Meyer

Op 6 april nam het Europees Parlement een resolutie aan over de ‘Totaalaanpak voor onderzoek en innovatie’. Hiermee reageert ze, zoals de Raad reeds deed, op de Mededeling van de Commissie van 18 mei 2021. Hieronder worden een aantal aspecten uit de resolutie belicht.

  • Het Parlement uit haar tevredenheid over de 'Totaalaanpak voor onderzoek en innovatie'.
  • Het Parlement is bezorgd over de toenemende financiële afhankelijkheid van China en de academische vrijheid. 
  • Lees hier de volledige resolutie.
Parlement keurt resolutie over 'Totaalaanpak voor onderzoek en innovatie' goed.

Resolutie Europees Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van 6 april, keurde het Europees Parlement haar resolutie over de 'Totaalaanpak voor onderzoek en innovatie - De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld' goed.

In de tekst uit het Parlement ten eerste haar tevredenheid over de Totaalaanpak en meer bepaald de erkenning dat wetenschap en innovatie deel uitmaken van hetzelfde systeem en dat bij mondiale samenwerking rekening moet worden gehouden met alle aspecten van de kenniswaardeketen.

Ten tweede erkent de resolutie dat wereldwijde samenwerking noodzakelijk is om het concurrentievermogen van Europa te versterken, maar baseert zich hierbij op het principe “zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig”. Ook wordt er benadrukt dat de Unie op regels gebaseerde multilaterale samenwerking moet ontwikkelen om belangrijke mondiale uitdagingen op economisch, maatschappelijk en ecologisch vlak aan te pakken.

Ten derde maakt het Parlement de link met andere beleidsinitiatieven zoals de EU Chips Act en de Green Deal. Zo stelt ze dat internationale samenwerking in O&I in overeenstemming moet zijn met en bijdragen aan de realisatie van de Green Deal.  

Verder benadrukt het Parlement de belangrijke rol van Europese kmo’s in het kader van internationale samenwerking. Ze onderstreept dat kmo’s toegang moeten krijgen tot investeringsadvies en instrumenten die hun innovatiecapaciteit zouden helpen vergroten, en capaciteiten moeten kunnen ontwikkelen om talent van over de hele wereld aan te trekken. Om deze talenten aan te trekken, verzoekt het Parlement ook het potentieel van relevante acties en programma’s te benutten. 

Daarnaast maakt het Parlement zich zorgen over de toenemende financiële afhankelijkheid van China en de academische vrijheid. Ze vraagt daarom aan de Commissie om verschillende acties te nemen zodat de academische vrijheid gewaarborgd blijft.

Tot slot, wordt de Voorzitter verzocht de resolutie door te sturen naar de Commissie, de Raad en de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
 

Context

Met deze mededeling presenteerde de Commissie een strategie om:

  • openheid bij internationale samenwerking op het gebied van O&I te creëren;
  • een gelijk speelveld en een op fundamentele waarden gebaseerde wederkerigheid te bevorderen;
  • de voortrekkersrol van de EU te versterken wat betreft het ondersteunen van multilaterale onderzoeks- en innovatiepartnerschappen voor het realiseren van nieuwe oplossingen voor uitdagingen op het vlak van milieu, digitalisering, gezondheid, maatschappij en innovatie.


Deze aanpak fungeert als leidraad bij het in praktijk brengen van de internationale dimensie van het nieuwe EU-programma voor civiel O&I, Horizon Europa en de synergieën daarvan met andere EU-programma’s.
 

Maak een account aan

Volg ons