U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderzoeksministers erkennen belang van onderzoek en innovatie voor herstel coronacrisis

02 juni 2020 - door Simon De Wachter

Onderzoek en innovatie moeten een belangrijke rol spelen om onze samenleving weerbaarder voor crisissen zoals COVID19. Daarover zijn de Europese ministers voor onderzoek en innovatie het eens. 

Tijdens de videoconferentie op 29 mei bespraken de ministers drie vraagstukken:

 • Welke lessen kunnen we trekken uit het beheer van de crisis?
 • Hoe kunnen investeringen in onderzoek en innovatie jobs stimuleren?
 • Hoe kunnen we deze ervaring gebruiken voor transformatie van de Europese Onderzoeksruimte?
   
Onderzoeksministers erkennen belang van onderzoek en innovatie voor herstel coronacrisis

Geleerde lessen

Tijdens de videoconferentie haalden de ministers enkele elementen naar voren op vlak van onderzoek en innovatie, die noodzakelijk zijn in crisistijd:

 • Nood aan meer coördinatie van onderzoeksactiviteiten
 • Delen van data en kennis
 • Erkenning van de tijdige respons in de vorm van het ERAvsCorona actieplan
 • Flexibiliteit bij de uitvoering van het kaderprogramma
 • Beter gebruik van wetenschappelijke kennis om de economische crisis te overwinnen
 • Doelgericht onderzoek- en innovatiebeleid
 • Technologische en strategische soevereiniteit in kritieke domeinen
 • Belang van synergieën en complementariteit tussen het kaderprogramma en andere EU-programma’s

Jobs

Om jobs te stimuleren, roepen de ministers op tot een inclusiever Europees onderzoeksbeleid. Dat moet het mogelijk maken om het bestaande menselijk kapitaal in de lidstaten ten volle te benutten. 

Publieke investeringen in bestaande onderzoeksinfrastructuur werd ook genoemd als een belangrijke voorwaarde voor Europa om aantrekkelijk te blijven voor onderzoekers.

Europese onderzoeksruimte

Ten slotte waren de ministers van mening dat er bij de transformatie van de Europese onderzoeksruimte rekening moet gehouden worden met de ervaringen uit de huidige crisis. Ook moet de link met de Europese hogeronderwijsruimte versterkt worden.

De Europese Commissie zal na de zomer een communicatie over de toekomst van de Europese onderzoeksruimte lanceren.

Persbericht Raad

Brochure Commissie: The role of research and innovation in support of Europe’s Recovery from the COVID19 crisis

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons