U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ministers willen onderzoekscarrières versterken

09 februari 2021 - door Simon De Wachter

Tijdens de informele vergadering van onderzoeksministers georganiseerd door het Portugese voorzitterschap in de Raad, stond de verbetering en versterking van carrières in de onderzoekssector centraal. Drie onderwerpen kwamen aan bod:

  • Data over onderzoekscarrières
  • De gedragscode voor de aanwerving van onderzoekers
  • Versterking van allianties tussen Europese universiteiten
     
Ministers willen onderzoekscarrières versterken

Informele Raad Onderzoek

De ontwikkeling van carrières in onderzoek is essentieel voor een sterkere en effectievere Europese Onderzoeksruimte. Zo stelde Portugees minister voor onderzoek Manuel Heitor. Tijdens de informele Raad op 3 februari definieerden de onderzoeksministers drie actiepunten om onderzoekscarrières te versterken.

Ten eerste de verzameling van data over de aanwerving van onderzoekers, de evolutie van hun carrières en hun mobiliteit binnen en buiten Europa. De Europese Commissie en nationale agentschappen moeten dit samen beter in kaart te brengen.

Ten tweede zal de gedragscode voor de aanwerving van onderzoekers dit jaar nog herzien worden. De huidige gedragscode, die als doel heeft om de aanwervingsprocedures eerlijker en transparanter te maken, dateert al van 2005 en is onderschreven door meer dan 1200 organisaties.

Ten derde willen de lidstaten inzetten op een versterking van allianties tussen Europese universiteiten via het Erasmus+ programma. Zo kunnen ze gemakkelijker goede praktijken uitwisselen over de aanwerving van onderzoekers.

De lidstaten zullen deze drie actiepunten de volgende maanden verder verkennen, met als doel om hierover raadsconclusies aan te nemen tegen mei. 

Persbericht van het Portugees voorzitterschap.
 

Maak een account aan

Volg ons