U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meer dan 8000 antwoorden op openbare raadplegingen Horizon Europe

17 oktober 2019 - door Simon De Wachter

Alle ogen zijn momenteel gericht op de uitvoering van Horizon Europe, het toekomstige Europese programma voor onderzoek en innovatie en de opvolger van Horizon 2020. De Europese Commissie ontving meer dan 8000 antwoorden op de openbare raadplegingen over Horizon Europe. De meest terugkerende thema’s zijn:

  • Focus op duurzame oplossingen 
  • Eenvoudigere regels

De volledige analyse van deze input wordt eind oktober verwacht.
 

Meer dan 8000 antwoorden op openbare raadplegingen Horizon Europe

Openbare raadplegingen Horizon Europe

Op 28 juni lanceerde de Europese Commissie een openbare raadpleging om strategische oriëntaties van Horizon Europe te bepalen. Op 31 juli kwam daar een tweede enquête bij. Deze keer over de implementatiestrategie. Beide raadplegingen liepen tot 4 oktober.

De meeste deelnemers aan de bevragingen steunden de beoogde impact en prioriteiten die beschreven werden in het oriëntatiedocument. Ze benadrukten het belang van onderzoek en innovatie om tot duurzame oplossingen te komen, vooral rond de klimaatuitdagingen.

Daarnaast apprecieerden de deelnemers de administratieve vereenvoudiging van Horizon 2020. Toch is er nog ruimte voor verbetering:

  • Minder complexe calls
  • Eenvoudigere templates voor projectvoorstellen
  • Betere evaluatie en feedback
  • Verdere vooruitgang van de IT systemen
  • De werking van het Funding and Tenders Portal

Wat nu?

De Europese Commissie analyseert nu de resultaten van de openbare raadplegingen. Samen met de input die ze ontving tijdens de European Research and Innovation Days van 24 tot 26 september. 

De volledige analyse wordt eind oktober verwacht in de vorm van een nieuw oriëntatiedocument. Dat document moet het strategische planningsproces voor Horizon Europe begeleiden.

Persbericht Europese Commissie
 

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons