U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Intellectuele eigendom - standaard-essentiële octrooien

21 februari 2022 - door Liese Dewilde

Wanneer een octrooi een technologie beschermt die essentieel is voor een norm (standard), dan spreken we over een standaard-essentieel octrooi. 

Octrooien zijn een stimulans voor onderzoek en ontwikkeling en vergemakkelijken de overdracht van kennis. Normen zorgen voor de snelle verspreiding van technologieën en de interoperabiliteit tussen producten. Bepaalde octrooien beschermen echter technologieën die noodzakelijk zijn voor allerlei soorten standaardisatie. Octrooihouders verbinden zich ertoe hun standaard-essentiële octrooien onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden in licentie te geven aan gebruikers van de norm.

Maar het licentiesysteem voor standaard-essentiële octrooien is niet transparant, voorspelbaar en efficiënt. De Commissie zal daarom met een combinatie van wettelijke en andere maatregelen voor een eerlijk en evenwichtig licentiekader zorgen. 

Je kan je mening over dit initiatief hier geven tot 9 mei 2022. 

Jouw stem in Europa: Intellectuele eigendom - standaard-essentiële octrooien

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons