U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Jouw stem in europa > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: FWO-consultatie Horizon Europe partnerschappen

08 mei 2020 - door Simon De Wachter

Het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) heeft een openbare raadpleging gelanceerd over de partnerschappen in Horizon Europe. Op basis van de resultaten zal het FWO beslissen in welke partnerschappen ze zal instappen. 

Geef jouw input over de partnerschappen voor 29 mei via de website van het FWO.

Jouw stem in Europa: FWO-consultatie Horizon Europe partnerschappen

De voorbereidingen en onderhandelingen met betrekking tot het nieuwe EU-kaderprogramma, onder de naam ‘Horizon Europe’, zijn volop gaande. Horizon Europe zal het Horizon 2020 kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (O&I) opvolgen. Het zal vanaf 2021 en tijdens de daaropvolgende jaren in grote mate de krijtlijnen van het O&O-beleid in de Europese onderzoeksruimte gestalte geven. Het FWO is doorheen de jaren een aanzienlijk engagement aangegaan (vooral via ERA-NET-, EJP- en JPI-participatie) ter ondersteuning van de Vlaamse onderzoeksgemeenschap en dit voor een waaier aan disciplines en thematieken.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe kaderprogramma voor het FWO als onderzoeksfinancier vormen de partnerschappen. Voor het FWO gaat het meer specifiek om de ‘cofund-partnerschappen’, die een raamwerk kunnen bieden voor het organiseren van transnationale oproepen voor projectfinanciering.

Het FWO bekijkt momenteel of er mogelijkheden zijn voor deelname aan bepaalde cofund-partnerschappen en of dit opportuun is in een Vlaamse context. Die deelname zal bestaan in financiering voor onderzoekers uit Vlaanderen en hun integratie in dit multilaterale onderzoekskader.

Via deze bevraging tracht het FWO een beeld te krijgen van het Vlaamse onderzoekslandschap m.b.t. een specifiek partnerschap, gelinkt aan een wetenschappelijk domein. Met name gaat het erom of hiervoor voldoende interesse, capaciteit en mogelijkheden binnen Vlaanderen bestaan. Indien dat effectief het geval is, en deelname een meerwaarde kan betekenen, zal het FWO trachten aan te sluiten bij bepaalde partnerschappen om zo de Vlaamse onderzoeksgroepen de kans te geven om met internationale collega’s aan excellent en liefst baanbrekend onderzoek te doen.

Voor meer informatie en deelname aan de bevraging kan je terecht op de website van het FWO.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons