U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: European Green Deal call in Horizon 2020

20 mei 2020 - door Simon De Wachter

In september lanceert de Europese Commissie een call binnen Horizon 2020 die gelinkt is aan de Europese Green Deal. De Green Deal call zal onderzoek en innovatie mobiliseren om een rechtvaardige en duurzame maatschappelijke transitie te bevorderen die werkt voor iedereen.

De Commissie geeft je nu de mogelijkheid om jouw input te geven over deze call tot en met 3 juni!

 

Jouw stem in Europa: European Green Deal call in Horizon 2020

Green Deal call in Horizon 2020

Van projecten binnen deze call wordt verwacht dat ze relatief snel tastbare en zichtbare resultaten opleveren en laten zien hoe onderzoek en innovatie concrete oplossingen kunnen bieden voor de hoofdprioriteiten van de Green Deal.

De oproep zal volgende projecten ondersteunen:

  • pilootprojecten, demonstratieprojecten en innovatieve producten
  • innovatie voor beter bestuur van de groene en digitale transitie
  • sociale en waardeketeninnovatie

Naast technologische ontwikkeling en demonstratie moedigt de oproep experimenten en sociale innovatie aan voor nieuwe manieren om het maatschappelijk middenveld te betrekken en de burger mondiger te maken.

Met betrekking tot de huidige pandemie zal de oproep bijdragen aan groen en digitaal herstel en aan het vergroten van de maatschappelijke veerkracht, bijvoorbeeld in de landbouw, versnelling van de biodiversiteit van hernieuwbare energiebronnen, schoon vervoer en modernisering naar een schone en circulaire industrie.

Thematische enquêtes

De Green Deal-call bestaat uit 11 thematische onderdelen. Je kan de oproep helpen vormgeven door deel te nemen aan de enquêtes voor elk onderdeel tot en met 3 juni:

Timing

De Europese Commissie heeft ook een timing meegedeeld voor het verloop van de Green Deal call:

  • 3 juni 2020: deadline voor feedback over de call
  • Midden september 2020: formele goedkeuring van de Green Deal call in het Horizon 2020 werkprogramma 2018-2020 + publicatie en opening van de call 
  • 22-24 september 2020: mogelijkheid om projectpartners te vinden tijdens de EU R&I Days
  • Eind januari 2021: deadline om projecten in te dienen

Meer informatie over de European Green Deal call vind je hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons