U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Groen licht voor Horizon Europe

19 april 2019 - door Simon De Wachter

De Europese Unie slaagde in haar doel om net voor de Europese verkiezingen het Horizon Europe programma af te ronden:

 • De Raad kwam tot een overeenkomst over het specifieke programma.
 • Het Europees Parlement keurde het voorlopig akkoord goed dat eerder was bereikt met de Raad.
 • De Europese Commissie is nu aan zet voor de uitvoering.

VLEVA vat de gebeurtenissen van de afgelopen week voor jou samen. 

Groen licht voor Horizon Europe

Specifiek programma Horizon Europe

In de Raad kwamen de lidstaten tot een akkoord over het specifiek programma van Horizon Europe. Dat onderdeel van het wetsvoorstel regelt onder andere:

 • de grote lijnen van de onderzoeksactiviteiten in elke cluster van Horizon Europe
 • de gebieden voor mogelijke missies en partnerschappen
 • de procedure voor de meerjarige strategische planning, die door de Commissie met vroegtijdige en nauwe betrokkenheid van de lidstaten wordt aangenomen
 • de oprichting van de Europese Innovatieraad
 • de werkprogramma's die de Commissie moet aannemen ter uitvoering van het specifieke programma
 • de verbreding van de deelname aan onderzoeksactiviteiten naar alle EU-lidstaten
 • de versterking van de Europese Onderzoeksruimte

De Raad neemt het ontwerpbesluit aan na advies van het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Raadpleeg hier het ontwerpbesluit.

Europees Parlement stemt over Horizon Europe

Het Europees Parlement keurde tijdens de laatste plenaire vergadering voor de verkiezingen het voorlopig akkoord over Horizon Europe goed.

Dat gebeurde met een grote meerderheid:  

 • 578 stemmen voor, 40 tegen voor de verordening
 • 590 stemmen voor, 42 tegen voor het specifiek programma

Europees Commissaris voor onderzoek en innovatie Carlos Moedas was zeer tevreden met het resultaat. Zijn tussenkomst kan je hier lezen.

Vervolg

De Europese Commissie gaat nu volop aan de slag met de uitvoering van het toekomstige programma voor onderzoek en innovatie, dat in 2021 van start zal gaan.

In het akkoord over Horizon Europe staat nog niets over budgetten en synergieën met andere EU-programma's. Alles hangt af van de onderhandelingen over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027. 
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons