U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad effent de weg voor nieuwe Europese Onderzoeksruimte

29 november 2021 - door Ute De Meyer

De Raad keurde op vrijdag 26 november 2 belangrijke teksten goed die de implementatie van de nieuwe Europese Onderzoeksruimte mogelijk moet maken.

  • Het Pact legt gemeenschappelijke waarden en beginselen voor onderzoek en innovatie in Europa vast
  • De conclusies over de toekomstige governance van de Europese Onderzoeksruimte werden goedgekeurd.
  • Er wordt van de lidstaten verlangd dat zij bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling om 3% van het BBP van de EU in O&I te investeren.
Raad effent de weg voor nieuwe Europese Onderzoeksruimte

De aanbeveling over ‘Een Pact voor onderzoek en innovatie in Europa’ (Pact voor O&I) legt gemeenschappelijke waarden en beginselen voor onderzoek en innovatie in Europa vast. Het omvat 16 prioritaire gebieden voor gemeenschappelijke actie. Daarnaast wordt er aan de lidstaten gevraagd om – op vrijwillige basis - hun nationale uitgavendoelstellingen bij te stellen. Hiermee wil men bereiken dat 3% van het BBP van de EU in O&I geïnvesteerd wordt.

De conclusies over de toekomstige governance van de Europese Onderzoeksruimte bevat de eerste beleidsagenda. Hierin zijn 20 vrijwillige acties voor de komende 3 jaar opgenomen, alsook langetermijn richtsnoeren. De acties omvatten, onder meer, het bevorderen van aantrekkelijke en duurzame onderzoeksloopbanen, wetenschap dichter bij de burger brengen en het verbeteren van de EU-brede toegang tot excellentie.  

Lees hier de volledige tekst van de ‘Aanbeveling van de Raad over een Pact voor onderzoek en innovatie in Europa’.
Lees hier de conclusies over de ‘Toekomstige governance van de Europese Onderzoeksruimte’
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons