U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie verhoogt budget EU-missies

11 mei 2022 - door Ute De Meyer

De Europese Commissie keurde deze week een wijziging van het werkprogramma van Horizon Europa voor de periode 2021-2022 goed. De begroting wordt hierdoor bijna met 562 miljoen euro verhoogd om onder meer verdere steun te verlenen voor de EU-missies.

Europese Commissie verhoogt budget EU-missies

De Europese Commissie keurde op 10 mei een wijziging van het werkprogramma van Horizon Europa voor de periode 2021-2022 goed. De begroting wordt hierdoor bijna met 562 miljoen euro verhoogd.
Van dit budget is 507,1 miljoen euro voorzien voor de ondersteuning van de 5 EU-missies. Hierdoor komt het budget voor 2022 neer op: 126,2 miljoen euro voor de missie “Aanpassing aan klimaatverandering”, 129,56 miljoen voor de missie "kanker", 117,9 miljoen euro voor de missie “Onze oceaan en onze wateren herstellen”, 95 miljoen euro voor de missie “Een bodemdeal voor Europa” en tot slot is het budget voor het missieplatform voor klimaatneutrale en slimme steden met bijna 6,25 miljoen euro opgetrokken.

Daarnaast omvat de wijziging van het werkprogramma ook acties voor steunverlening voor onderzoekers die voorheen in Oekraïne werkzaam waren. In het kader van de nieuwe MSCA4Ukraine-regeling zal 25 miljoen euro worden uitgetrokken.

Tot slot worden met de wijziging diverse nieuwe acties ter ondersteuning van het innovatiepotentieel van Europa toegevoegd: 

 • 10 miljoen euro voor WomenTechEU (voor steunverlening voor meer dan 100 start-ups onder leiding van vrouwen dit jaar);
 • 2 miljoen euro voor het creëren en bevorderen van “angels” die in de EU investeren;
 • 6 miljoen euro voor ondersteuning bij de oprichting van samenwerkingsplatforms en -netwerken voor de culturele en de creatieve sector (cluster 2, “Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving”);
 • 3 miljoen euro voor de beoordeling van de sociale effecten van het beleid inzake groene transitie (cluster 2, “Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving”);
 • 3 miljoen euro voor innovatieve oplossingen voor de toekomst van de democratie (cluster 2, “Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving”);
 • 1,5 miljoen euro voor de ondersteuning van de Waarnemingspost voor innovatie in de overheidssector (cluster 2, “Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving”);

De eerste ronde van de komende oproepen zal op 12 mei 2022 van start gaan en de tweede ronde op 24 mei 2022.
 

Achtergrond missies

De missies worden gezien als een fundamenteel instrument om de prioriteiten van de Commissie op het gebied van gezondheid, klimaat en milieu te verwezenlijken. En dit tegen 2030. Elke missie zal functioneren als een portfolio van acties - zoals onderzoeksprojecten, beleidsmaatregelen of zelfs wetgevingsinitiatieven - om een meetbaar en zichtbaar doel te bereiken dat met afzonderlijke acties niet zou kunnen worden bereikt. Betrokkenheid van het kennisveld en burgers, een interdisciplinaire innovatiebenadering en digitalisering worden gezien als vereisten om de cruciale rol van de missies daadwerkelijk waar te maken. 

Er zijn vijf verschillende missies:

 1. Kanker – de missie kanker wil in 2030 het leven van meer dan 3 miljoen mensen verbeterd hebben. De missie zal onder meer nationale infrastructuren verbinden en onderzoek financieren. Patiëntenbetrokkenheid is hierbij een speerpunt.
 2. Adaptation to Climate Change  – de missie klimaatadaptatie beoogt dat in 2030 minstens 150 regio’s klimaatbestendig zijn. De missie zal voornamelijk lokale overheden steunen om zelf plannen te maken. In een eerste fase moeten 75 grote demonstratieprojecten tonen wat er mogelijk is.
 3. Restore our Ocean and Waters – deze missie moet in 2030 Europa’s waterpartijen “herstellen”. Daaronder verstaat de Commissie onder meer inzet op biodiversiteit en plasticvervuiling. Ook CO2-neutraal watertransport hoort hierbij.
 4. Climate-Neutral and Smart Cities – deze missie wil in eerste instantie in 2030 minstens 100 duurzame en digitale steden realiseren. Maar de ambitie gaat verder: in 2050 moeten alle Europese steden volgen. De missie financiert onder meer Climate City Contracts, een Europees kenniscentrum en een netwerk van lokale overheden. Onlangs werd bekendgemaakt dat de steden Leuven en Antwerpen deel zullen uitmaken van de 100 duurzame en digitale steden. 
 5. Soil Deal for Europe – de missie bodem wil tegen 2030 100 expertise- en testcentra opbouwen. Een internationaal consortium moet aan de slag met koolstofvastlegging in de bodem. Ook komt er een campagne over gezonde bodems.

Op 17 en 18 mei organiseert de Commissie een online infosessie over de 17 nieuwe oproepen voor alle 5 de missies. Daarnaast zal je tijdens het evenement specifieke informatie krijgen over de oproepen voor het nieuwe werkprogramma van de missies, de financieringsmogelijkheden en de tijdschema's.

 

Lees hier het persbericht. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons