U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie lanceert EU-missies om grote uitdagingen aan te pakken

07 oktober 2021 - door Kaatje Gevaert

 

De Commissie lanceerde op 29 september vijf nieuwe Europese missies. De missies zijn een innovatieve manier om samen te werken en het leven van mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren.

EU-missies hebben ambitieuze en inspirerende doelstellingen voor de aanpak van grote problemen op het gebied van gezondheid, klimaat en het milieu.

Europese Commissie lanceert EU-missies om grote uitdagingen aan te pakken

De vijf missies moeten tegen 2030 oplossingen voor grote wereldwijde problemen opleveren:

  • Aanpassing aan klimaatverandering: ten minste 150 Europese regio's en gemeenschappen helpen om tegen 2030 klimaatbestendig te worden
  • Kanker: samenwerken met het Europees kankerbestrijdingsplan om het leven van meer dan 3 miljoen mensen tegen 2030 te verbeteren door preventie, genezing en oplossingen om langer en beter te leven;
  • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren: onze oceanen en wateren tegen 2030 herstellen;
  • Klimaatneutrale en slimme steden: 100 tegen 2030;
  • Bodem deal voor Europa: 100 "levende laboratoria" en "vuurtorens" om het voortouw te nemen in de transitie naar gezonde bodems tegen 2030.

 

EU-missies binnen Horizon Europa en daarbuiten

De missies hebben hun oorsprong in Horizon Europa, maar hun uitvoering zal veel verder gaan dan onderzoek en innovatie om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en het leven van de Europeanen te verbeteren. Wat missies vernieuwend maakt en toegevoegde waarde geeft, is dat zij verschillende instrumenten, businessmodellen en publieke en particuliere investeringen op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau samenbrengen. Steun van andere Europese en nationale programma's zal essentieel zijn voor het succes van de missies. Voor elke missie wordt op basis van de opdracht en het uitvoeringsplan een termijn en budget bepaald.

De missies ondersteunen prioriteiten van de Commissie, zoals de Europese Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, het Europese Kankerbestrijdingsplan, een economie die werkt voor de mensen en het Nieuw Europees Bauhaus. Zo is de klimaatmissie al een concreet element van de nieuwe strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering, maakt de kankermissie deel uit van het Europese kankerbestrijdingsplan en is de bodemmissie een vlaggenschipinitiatief van de langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU.

Volgende stappen

29 september was de start van de fase van volledige uitvoering van de EU-missies. Het eerste werkprogramma van Horizon Europe voor de periode 2021-2022, dat op 16 juni is gepubliceerd, bevat een reeks acties die de basis voor de uitvoering van de missies vormen. Het wordt voor het einde van dit jaar bijgewerkt met een volledige onderzoeks- en innovatieagenda. Bij de missies worden deelnemende regio's, steden en organisaties alsook burgers in de lidstaten betrokken.

In het najaar van 2021 worden verschillende nieuwe oproepen in Horizon Europe gepubliceerd die de 5 missies ondersteunen. Kijk voor een volledig en up to date overzicht op de website van VLEVA.

Bron en meer lezen


 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons