U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie komt met plan voor artificiële intelligentie

10 december 2018 - door Simon De Wachter

Op vrijdag 7 december heeft de Europese Commissie haar plan voor artificiële intelligentie (AI) voorgesteld, dat ze zal coördineren in samenwerking met de Europese lidstaten, Noorwegen en Zwitserland. Dit plan moet de ontwikkeling en het gebruik van AI in Europa bevorderen.

Europese Commissie komt met plan voor artificiële intelligentie

Investeren in artificiële intelligentie

Dit plan volgt op de strategie voor artificiële intelligentie die de Commissie in april lanceerde. Het plan moet bijdragen tot een nauwere en efficiëntere samenwerking tussen de lidstaten op vlak van AI en de positie van de EU op het internationale toneel consolideren, vooral in concurrentie met China en de Verenigde Staten.

De Europese Commissie en de lidstaten hebben zich het doel gesteld om ten minste 20 miljard euro aan publieke en private investeringen in Europa te mobiliseren tegen 2020 en een bijkomende 20 miljard euro tegen 2030. Zelf zal de Commissie 1,5 miljard euro investeren in artificiële intelligentie tegen 2020.

Kernacties

De focus ligt op vier kernacties: 

  1. Meer investeren: Tegen midden 2019 moeten alle lidstaten een AI strategie hebben. Er zal ten tweede een nieuwe publiek-privaat partnerschap voor AI opgericht worden om samenwerking tussen de industrie en universiteiten te versterken. Ten derde zal er een nieuw fonds om start-ups en kmo’s te steunen op vlak van AI opgezet worden. Een nieuw wereldwijd toonaangevend netwerk moet de centra van excellentie voor AI ten slotte verbinden.
  2. Meer gegevens beschikbaar maken: De Commissie wil de uitwisseling van data over de grenzen heen faciliteren door de creatie van “European Data Spaces”, in lijn met de inwerkingtreding van de richtlijn voor vrij verkeer van niet-persoonlijk data in 2019.
  3. Talent stimuleren: De ondersteuning van opleidingen in het domein van AI, meer bepaald door specifieke beurzen en steun aan werknemers bij de digitale transitie.
  4. Vertrouwen scheppen: Een Europese groep van experten, bestaande uit vertegenwoordigers uit de academische wereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, zal richtlijnen geven over de ethische aspecten van AI.

De acties binnen het AI-plan zullen vanaf 2019 en 2020 van start gaan en aanzet geven voor activiteiten daarna. De coördinatie met de lidstaten zal worden voortgezet en het plan zal jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd. De nieuwe kennisdienst van de Commissie op het gebied van AI, AI Watch, zal helpen bij de monitoring van de ontwikkeling van AI in Europa en de uitvoering van het gecoördineerde plan.

Lees hier het persbericht over het plan voor AI.

Klik hier om de juridische teksten te raadplegen.

Q&A over het gecoördineerde plan.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons