U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement stemt over Horizon Europe en andere toekomstige subsidieprogramma’s

23 november 2018 - door Simon De Wachter

Het budget van Horizon Europe moet verhoogd worden naar 120 miljard euro in 2018-prijzen. Dat is de belangrijkste conclusie van de verslagen die op 21 november zijn goedgekeurd door de ITRE commissie van het Europees Parlement.

Op dezelfde vergadering werden er eveneens verslagen aangenomen over andere subsidieprogramma’s voor de periode 2021-2027, zoals het Digital Europe Programme en de European Defence Fund.
 

Europees Parlement stemt over Horizon Europe en andere toekomstige subsidieprogramma’s

Horizon Europe

Naast de verhoging van het budget naar 120 miljard euro in 2018-prijzen (ten opzichte van de 83,5 miljard euro die de Europese Commissie had voorgesteld), bevatten het goedgekeurde verslag van rapporteur Christian Ehler en dat van rapporteur Dan Nica de volgende voornaamste aspecten:

 • Een verhoogde steun aan innovatieve kmo’s door een bedrag van 2,5 miljard euro te reserveren voor deze groep
 • De introductie van nieuwe maatregelen, zoals widening fellowships om de wetenschappelijke en technologische kloof tussen Europese landen te verminderen
 • Voorkeur geven aan vrouwen, kmo’s en deelnemers uit minder presterende EU-landen wanneer men moet kiezen tussen twee even sterke aanvragen

Daarnaast wil het Europees Parlement het budget als volgt verdelen over de drie pijlers:

 • 27,42% voor pijler 1 “Excellence and Open Science”, waarvan 17,64% voor de Europese Onderzoeksraad
 • 55,48% voor pijler 2 “Global Challenges and European Industrial Competitiveness”, inclusief een aparte cluster voor Secure Societies
 • 12,71% voor pijler 3 “Innovative Europe”, waarvan 8,71% voor de Europese Innovatieraad

De overblijvende 4,39% moet de versterking van Europese Onderzoeksruimte financieren, waarvan 4% voor de verspreiding van excellentie en uitbreiding van participatie aan het programma.

Digital Europe

Wat het Digital Europe programma betreft, geeft het verslag van het Europees Parlement steun aan het voorstel van de Europese Commissie om dit programma tot stand te brengen. Het budget van 8,2 miljard euro zal volgens de Europarlementariërs bijdragen aan de uitbreiding van Europa’s digitale basis en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en marktfalen.

De MEPs steunen ook de vijf prioriteiten van het programma:

 • supercomputers
 • artificiële intelligentie
 • cybersecurity
 • geavanceerde digitale vaardigheden
 • brede toepassing van de digitale technologie

Rapporteur Angelika Mlinar geeft in haar verslag wel opmerkingen over de voorwaarden om aan dit programma deel te nemen. Zo specifieerde ze dat het programma open moet zijn voor EFTA-landen die ook deel uitmaken van Europese Economische Ruimte. Voor andere derde landen moet dit geval per geval bekeken worden. 

European Defence Fund

Het verslag van rapporteur Zdzisław Krasnodębski behoudt het voorgestelde budget van 11,5 miljard euro voor het European Defence Fund. Dit programma moet grensoverschrijdende samenwerking op vlak van onderzoek en ontwikkeling voor defensie stimuleren en de interoperabiliteit van technologieën en uitrusting verbeteren, bijvoorbeeld in gebieden zoals gecodeerde software en dronetechnologie.

De MEPs leggen wel de nadruk op strengere voorwaarden voor deelname aan het programma. Zo willen ze bedrijven en organisaties uitsluiten waarvan de managementstructuur wordt gecontroleerd door een derde land dat onderworpen is aan restrictieve maatregelen vanuit de Europese Unie.

Volgende stappen

Deze verslagen moeten nu goedgekeurd worden in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. De stemming zal naar verwachting in december of januari plaatsvinden.

Alle ogen zijn nu gericht naar de Raad Concurrentievermogen van 30 november, waar verwacht wordt dat de ministers voor onderzoek een partiële algemene oriëntatie zullen aannemen.

Lees hier het persbericht van het Europees Parlement.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons