U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-h? Cascade financiering: toegankelijke financieringsmogelijkheden bovenop de traditionele projectoproepen (deel 1).

19 mei 2022 - door Kaatje Gevaert

Cascade-financiering zijn subsidies die worden beheerd en betaald vanuit een Europees project dat hiervoor de opdracht kreeg van de Europese Commissie'. 

  • Dit betekent dat projectleiders of- coördinatoren binnen hun goedgekeurd Europees project een nieuwe oproep openen om potentiële begunstigden aan te trekken. 
  • De financieringsbesluiten vallen niet langer onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, maar onder die van de projectleiders of -coördinatoren. 
  • We zien de mogelijkheid opduiken in verschillende Europese subsidieprogramma’s. In deze EU-H? Zoomen we in op de mogelijkheden binnen Horizon Europe
EU-h? Cascade financiering: toegankelijke financieringsmogelijkheden bovenop de traditionele projectoproepen (deel 1).

Cascade-financiering in Horizon Europe 

Cascade-financiering, ook bekend als financiële steun voor derden (FSTP), is een mechanisme van de Europese Commissie dat kleinere bedragen aan overheidsmiddelen op een meer flexibele manier verdeelt en specifieke thema's ondersteunt:

  • Het gaat bijvoorbeeld om de integratie van nieuwe technologieën, de bevordering van startende ondernemingen en pioniers uit de sector, enz.
  • Het is een kmo-vriendelijke regeling die het mogelijk maakt dat sommige door de EU gefinancierde projecten op hun beurt projectoproepen voor verdere financiering uitschrijven. 

De sectoren die van dit type financiering kunnen profiteren hebben vooral betrekking op digitale gebieden, zoals Industrie 4.0, data, ingebedde systemen, maar ze worden ook uitgebreid naar blockchain- of energiebesparende technologieën. De financiering kan worden toegewezen aan verschillende soorten specifieke activiteiten, van studies, tot experimenten, pilots, ontwikkelingen.

Hoe werk het?

Cascade-financiering heeft één zeer specifieke doelstelling. Het vereenvoudigen van administratieve processen met KMO's:  In plaats van rechtstreeks naar de bron te gaan, in dit geval Horizon Europe, kunnen eigenaars en starters van kmo's financiering zoeken als derde partij via een reeds goedgekeurd project.

Het mechanisme biedt fondsen, gaande van 50.000 tot 150.000 euro, aan startende en micro-KMO's. Het biedt hun de mogelijkheid relaties aan te knopen en zij aan zij te werken met andere bedrijven - veel van hen uit industrieën van groot gewicht en belang op Europees niveau, technologiecentra en universiteiten. Om deel te nemen is geen voorafgaande garantie of onderpand vereist en de evaluatie-tijden en het administratieve beheer zelf zijn korter. Ook de rapportage is eenvoudiger omdat deze in de meeste gevallen gebaseerd is op de prestaties van het werk.

De geregistreerde oproepen voor cascade financiering binnen Horizon Europe kan je nu raadplegen op het Funding and Tenders portal. 
 

Projecten onder cascade financiering?

De oproepen voor cascade financiering binnen het project vallen onder een van de volgende drie categorieën:

  1. Het selecteren van start-ups gericht op technologie of scale-ups voor versnelling. Het ondersteunen van pilots, experimenten en demonstraties door start-ups en kmo's in het kader van een specifieke innovatieve technologie of een specifiek innovatief kader. De financiering zelf loopt uiteen van 50 000 euro tot 150 000 euro. Bij de open oproepen tot het indienen van voorstellen voor cascade-financiering wordt echter niet altijd geld uitgekeerd. Vaak gaat het om vouchers voor ondersteunende diensten of zelfs gratis toegang en steun voor kmo's en startende ondernemingen om testfaciliteiten te gebruiken.
  2. Er zijn ook oproepen die pilootexperimenten, toepassings experimenten, innovatie-experimenten door KMO's en evaluatie-experimenten ondersteunen.
  3. Last but not least zijn er de open oproepen voor uitbreidingen. Deze oproepen zijn meestal gericht op het vergroten van de reeds bestaande experimentele ondersteuning capaciteit van het project. Deze oproepen voegen testbeds en platforms toe aan het project. Zij maken het ook mogelijk dat nieuwe partners nieuwe functionaliteiten ontwikkelen binnen het kader van het project en specifieke taken op zich nemen voor de experimenten en demonstratieprojecten die in het project zijn gepland. 

Een praktijkvoorbeeld 

Het InnovaSouth-project was één van de vele Horizon 2020-projecten met cascade financiering. De oproep die binnen dit project werd gelanceerd kmo-bedrijven vouchers ter waarde van 8 000 euro, te besteden aan innovatieactiviteiten op de werkplek, goederen, instrumenten en best practices, om lokale kmo-bedrijven in Zuid-Europa te motiveren om deze oplossingen effectief binnen hun organisaties aan te passen en hun concurrentievermogen te vergroten.

In deel 2 van deze  EU-H? rond cascade-financiering laten we enkele voorbeelden zien van cascade financiering in Interreg en Creative Europe en laten we organisaties aan het woord die hiervan gebruik maakten. 

In deze reeks

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons