U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissaris voor Innovatie en Jeugd Mariya Gabriel krijgt vuurdoop

01 oktober 2019 - door Simon De Wachter

De ITRE- en CULT-commissies van het Europees Parlement hebben de Bulgaarse Mariya Gabriel ondervraagd. Gabriel is kandidaat om Commissaris voor Innovatie en Jeugd te worden in de Commissie Von der Leyen.

Mariya Gabriel maakte een goede indruk. Toch stelden de Europarlementsleden haar enkele lastige vragen. Een samenvatting van de hoorzitting lees je hier.
 

Commissaris voor Innovatie en Jeugd Mariya Gabriel krijgt vuurdoop

Hoorzitting Mariya Gabriel

Tijdens haar speech, wees Gabriel op het belang van de creatie van een Europese ruimte voor onderzoek, innovatie, onderwijs, cultuur en sport. Ze benadrukte dat synergieën tussen de Europese programma’s voor deze domeinen noodzakelijk zijn. Op die manier kan Europa duurzame groei en kansen voor jongeren creëren en de verwachtingen van de Europese burgers inlossen.

De Europarlementsleden die in de ITRE- en CULT-commissies zetelen, reageerden op de speech van Gabriel met de volgende punten:

  • Kritiek op het feit dat onderzoek, onderwijs en cultuur ontbreken in de titel van de commissaris 
  • De noodzaak van een ambitieus budget voor Horizon Europe en de betrokkenheid van het Europees Parlement bij de uitvoering ervan
  • Een verdrievoudiging van het budget voor het Erasmus+ programma
  • De nuttige inzet van digitalisatie in de erfgoedsector
  • De garantie dat alle culturele en taalgemeenschappen in Europa toegang hebben tot cultuur en onderwijs
  • De promotie van audiovisuele media vanuit een cultureel perspectief

Bekijk hier de beelden van de hoorzitting.

Wat nu? 

Alle coördinatoren voor de politieke fracties in de commissies zullen binnen de 24 uur na de hoorzitting bijeenkomen om de prestatie van Mariya Gabriel te beoordelen. Naar verwachting zullen ze haar kandidatuur ondersteunen.

Op basis van de aanbeveling van de commissies zal de Conferentie van Voorzitters van het Europees Parlement op 17 oktober beslissen of ze genoeg informatie heeft om het proces van de hoorzittingen stop te zetten. Vervolgens zullen de Europarlementsleden tijdens de plenaire vergadering van 23 oktober stemmen over de voltallige nieuwe Commissie. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons