U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over Horizon Europe

14 december 2020 - door Simon De Wachter

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe, het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat in 2021 van start gaat. De instellingen kwamen tot een compromis over enkele openstaande kwesties:

  • Interne budgetverdeling
  • Synergieën
  • Internationale samenwerking
     
Akkoord over Horizon Europe

Na het voorlopig akkoord dat in maart 2019 werd bereikt, is er nu een definitief akkoord over Horizon Europe. De Raad en het Europees Parlement klaarden tijdens de triloog op 11 december de openstaande kwesties rond het programma uit.

Interne budgetverdeling

Ten eerste kwamen de onderhandelaars overeen over hoe het budget van 95,5 miljard euro (in lopende prijzen) moet onderverdeeld worden over de programmaonderdelen. Dat slaat vooral op de bijkomende 5 miljard euro vanuit het Europees herstelfonds Next Generation EU. En de 4 miljard euro extra die het Europees Parlement tijdens de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader in de wacht sleepte.

De middelen uit Next Generation EU zullen exclusief naar de tweede pijler (Globale uitdagingen) en de derde pijler (Innovatief Europa) gaan. Het extra budget uit de MFK-onderhandelingen zal grotendeels naar de eerste pijler (Excellente wetenschap) gaan:  

  • 1 miljard euro naar de Europese Onderzoeksraad (ERC)
  • 314 miljoen euro naar Marie Skłodowska-Curie acties (MSCA)
  • 257 miljoen euro naar onderzoeksinfrastructuren

Synergieën

Ten tweede kwamen de onderhandelaars tot overeenstemming over mogelijke synergieën met andere EU-programma’s, zoals InvestEU, Erasmus+, de cohesiefondsen, Connecting Europe Facility en de Recovery & Resilience Facility.

Zo krijgen regio’s de kans om op vrijwillige basis een deel van hun regionale fondsen over te dragen naar Horizon Europe voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten in hun regio. Projecten die de Seal of Excellence ontvangen, zouden ook een uitzondering kunnen krijgen op de staatssteunregels. 

Internationale samenwerking

Ten slotte moet het akkoord over internationale samenwerking het evenwicht behouden tussen openheid en aantrekkelijkheid naar internationale partners toe enerzijds en wederkerigheid en bescherming van strategische belangen anderzijds. Zo wordt het respect voor mensenrechten één van de criteria voor de associatie van derde landen met het Horizon Europe programma.

Volgende stappen

Dit akkoord moet nu goedgekeurd worden in de ITRE-commissie van het Europees Parlement en door de vergadering van permanente vertegenwoordigers van de lidstaten (COREPER). Die laatste zal al op 18 december samenkomen.

De Europese Commissie is al volop bezig met de uitvoering van het programma voor te bereiden, zodat het zo snel mogelijk in 2021 van start kan gaan.

Persbericht Raad

Persbericht Europese Commissie
 

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons