U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

100 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van schone technologie

07 april 2022 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie publiceerde haar tweede oproep voor kleinschalige projecten (small scaled projects) in kader van het Europees Innovatiefonds.

  • De Europese Commissie stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van schone technologie
  • Het Innovatiefonds is één van 's werelds grootste financieringsprogramma's voor de invoering van innovatieve koolstofarme technologieën
  • Deadline voor het indienen van projecten is 31 augustus 2022
100 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van schone technologie

Tweede oproep voor small scaled projects open

De Europese Commissie publiceerde haar tweede oproep voor kleinschalige projecten (small scaled projects) in kader van het Europees Innovatiefonds, één van 's werelds grootste financieringsprogramma's voor de invoering van innovatieve koolstofarme technologieën, gefinancierd uit de inkomsten van de veiling van emissierechten uit de EU-regeling voor de handel in emissierechten.  

De nieuwe oproep stelt 100 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor kleinschalige projecten. Dit zijn projecten met een kapitaaluitgave tussen 2,5 en 7,5 miljoen euro, op het gebied van hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofafvang, -gebruik en -opslag.

De financiering dient om hoog innovatieve technologieën die voldoende rijp zijn en een sterk potentieel hebben om broeikasgasemissies te verminderen in vergelijking met conventionele technologieën, te helpen om de risico's in verband met commercialisering te overwinnen en de markt te bereiken. Voor het eerst sinds de oprichting van het fonds wordt de innovativiteit van een project beoordeeld in vergelijking met bestaande technologieën in het land waar het project zal worden uitgevoerd, en niet in het Europese landschap. 

Het innovatiefonds kan tot 60% van de kapitaaluitgaven van een klein project ondersteunen. De projecten worden beoordeeld op hun potentieel om broeikasgasemissies te vermijden, hun innovatie, hun financiële en technische rijpheid, hun potentieel om op te schalen en hun kostenefficiëntie. De oproep staat open voor projecten uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen tot 31 augustus.

Tot 20 projecten die als veelbelovend worden beoordeeld maar nog niet rijp genoeg zijn voor een subsidie, kunnen steun voor projectontwikkeling krijgen van de Europese Investeringsbank.

Volgende stappen

Projectaanvragers kunnen hun voorstellen indienen via het funding and tenders portal. Daar vind je ook alle  details over de algemene procedure. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 31 augustus 2022. De aanvragers worden in het eerste kwartaal van 2023 op de hoogte gebracht van de resultaten van de evaluatie. De subsidies worden in mei 2023 aan succesvolle projecten toegekend.

Potentiële aanvragers kunnen ook gebruik maken van de self check, een nieuw instrument om aanvragers te helpen begrijpen of hun project past bij de doelstellingen en belangrijkste vereisten van het Innovatiefonds.

Achtergrond

Met een opbrengst van ongeveer 38 miljard euro tot 2030, afhankelijk van de koolstofprijs, wil het Europees Innovatiefonds de juiste financiële prikkels geven aan bedrijven en overheden om nu te investeren in de volgende generatie koolstofarme technologieën en de overgang van Europa naar klimaatneutraliteit te ondersteunen.

In het kader van de eerste oproep voor kleinschalige projecten zijn subsidies van meer dan 100 miljoen euro toegekend aan 30 projecten in alle in aanmerking komende sectoren, terwijl 10 projecten door de Europese Investeringsbank zijn geselecteerd voor steun bij projectontwikkeling.

Meer informatie

Website Europees Innovatiefonds

Projectoproep kleinschalige projecten

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons