U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderzoek en innovatie > dossiers >

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

Horizon Europe:

De Europese Commissie heeft op 7 juni haar voorstel voor Horizon Europe gepubliceerd, met een budget van 100 miljard. Lees er hier alles over.

Zoals verwacht zal de structuur van Horizon Europe steunen op drie pijlers, gelijkaardig aan Horizon 2020: 

 • Excellent Science: steun aan onderzoekers door beurzen, uitwisselingen en subsidies aan projecten, via de Europese Onderzoeksraad (ERC), de Marie-Sklodowska-Curie acties en onderzoeksinfrastructuren.
 • Global Challenges and European Industrial competitiveness: directe steun aan onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen, via thematische clusters en door EU-wijde missies met ambitieuze doelstellingen te stellen. Voorbeelden hiervan zijn de strijd tegen kanker en plasticvrije oceanen. Industrieel leiderschap zal een prominente plaats innemen binnen deze pijler en het programma in zijn geheel.
 • Innovative Europe: doelstelling om van Europa een voorloper op vlak van markt-creërende innovatie te maken. De Europese Innovatieraad (EIC) zal een éénloketsysteem aanbieden voor hoog potentieel, baanbrekende technologieën en innovatieve bedrijven met de capaciteit om te vergroten.

Met een totale begroting van 95,5 miljard euro is dit het meest ambitieuze kaderprogramma ooit. 

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe. Een verslag van de laatste stappen lees je hier.

De Commissie bereidt momenteel de uitvoering van Horizon Europa voor, het toekomstige Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Hiervoor heeft ze haar uitvoeringsstrategie bekendgemaakt.

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020:

De tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 is een verplichting uit Verordening (EU) Nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG.

Artikel 32 (3) van de Verordening luidt:

"3. Uiterlijk op 31 december 2017 voert de Commissie, rekening houdend met de ex-post evaluatie van het zevende kaderprogramma die uiterlijk op 31 december 2015 moet zijn afgerond en de evaluatie van het EIT, samen met volgens een transparante procedure geselecteerde onafhankelijke deskundigen een tussentijdse evaluatie uit van Horizon 2020, het specifieke programma ervan, met inbegrip van de Europese Onderzoeksraad (European Research Council - ERC), en de activiteiten van het EIT.(...)"

De tussentijdse evaluatie zal halverwege de looptijd van het Horizon 2020 programma bijdragen aan de verbetering van de uitvoering van Horizon 2020 en een solide wetenschappelijke basis vormen voor toekomstige activiteiten en initiatieven. De resultaten zullen worden gebruikt bij de voorbereiding van het 9de kaderprogramma voor onderzoek & innovatie (na 2020).

Op 29 mei 2017 publiceerde de Europese Commissie de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020. De tussentijdse evaluatie bestaat momenteel enkel uit een Staff Working Document. Op 6 juni 2017 publiceerde de rapporteur van de ITRE commissie in het Europees Parlement haar rapport. Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement werd op 13 juni ingestemd met een resolutie over Horizon 2020. Daarin roepen de parlementsleden op om het onderzoeksbudget op te trekken tot 120 miljard euro voor periode 2021-2028 (het 9de kaderprogramma, de opvolger van Horizon 2020). Bekijk het volledige debat.

De resolutie van het Europees Parlement aangenomen in eerste lezing.

Volgende stappen

De opvolger van Horizon 2020, Horizon Europe, moet in 2021 van start gaan. 

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Raad van de Europese Unie
  Algemene oriëntatie synergieën Horizon Europe

  Partiële algemene oriëntatie over bijlage IV: synergieën in Horizon Europe

 • Raad van de Europese Unie
  Algemene Oriëntatie Raad over Horizon Europe

  Partiële algemene oriëntatie over het specifieke programma voor Horizon Europe

 • Document trialoog
  Gemeenschappelijke lezing over Horizon Europe

  Voorlopig akkoord tussen Raad en Europees Parlement over de totstandkoming van Horizon Europe en de regels voor deelname en verspreiding.

 • Raad van de Europese Unie
  Algemene Oriëntatie Raad over Horizon Europe

  Partiële algemene oriëntatie over de totstandkoming van Horizon Europe en de regels voor deelname en verspreiding.

 • Europees Parlement
  Verslag Europees Parlement over Horizon Europe

  Verslag van rapporteur Dan Nica over de totstandkoming van Horizon Europe en de regels van deelname en verspreiding.

 • Europees Parlement
  Verslag Europees Parlement over Horizon Europe

  Verslag van rapporteur Christian Ehler over het specifieke programma voor Horizon Europe.

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  Ontwerpverslag Europees Parlement over Horizon Europe

  Ontwerpverslag van rapporteur Christian Ehler over het specifieke programma voor Horizon Europe

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  Ontwerpverslag Europees Parlement over Horizon Europe

  Ontwerpverslag van rapporteur Dan Nica over de regels van deelname en verspreiding voor Horizon Europe

 • Advies Comité van de Regio's
  Advies van het Europees Comité van de Regio’s over de lokale en regionale dimensie van Horizon 2020 en het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

 • Europees Parlement
  Advies van de REGI commissie

  Advies van de Commissie regionale ontwikkeling aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake de boordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma.

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  Ontwerpverslag over de beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma

 • Advies Europees Economisch en Sociaal Comité
  Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de rol en effecten van GTI’s en PPP’s in de uitvoering van Horizon 2020 voor een duurzame industriële reconversie

Volg ons