U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Training and Education on High Performance Computing

Deadline

Code

EuroHPC-2020-03

Doelstellingen

Centrale doelstelling van deze call is het ontwikkelen en implementeren van pilot(s) van de European Master of Science (MSc) programma('s) voor High Performance Computing (HPC). De graduate opleiding(en) zullen gericht zijn op HPC en HPC-gebruik. Ze zullen de meerwaarde aantonen van een pan-Europees onderwijsprogramma, toegewijd aan academische excellentie, dat studenten een uitstekend carrièreperspectief biedt bij internationale bedrijven en onderzoeksinstellingen.

HPC is een snel groeiend gebied van onderzoek en ontwikkeling met een sterk potentieel voor economische groei. HPC, data science, data-analyse en de data-economie worden steeds belangrijker voor veel industriële en commerciële sectoren. Hoewel elementaire informatica en programmeertalen in veel universitaire curricula zijn opgenomen, voldoen bestaande onderwijsprogramma's niet aan de eisen van modern onderwijs dat is aangepast aan een zich snel ontwikkelend HPC-technologie-ecosysteem. Een groter HPC-bewustzijn en een HPC-bekwaam personeelsbestand zijn essentieel om de komende jaren een concurrerend HPC-ecosysteem in Europa te ontwikkelen. De beschikbaarheid van HPC-experts om de Europese digitale transformatie te stimuleren, zoals HPC-beheerders en -architecten, HPC-bekwame datawetenschappers, HPC-applicatieontwikkelaars en deskundige gebruikers, hangt af van de opleiding van zeer bekwame en getalenteerde afgestudeerde studenten.

De oproep heeft tot doel een of meer pan-Europese pilots te creëren voor de ontwikkeling van een modern HPC-gecentreerd onderwijsprogramma om wetenschappelijke en industriële doelgroepen te bereiken en om sleutelactoren in de private en publieke sector te dienen.

Budget

Het budget voor deze oproep is 7 000 000 euro.

Begunstigden

Deel B en C van de algemene bijlagen bij het Horizon 2020-werkprogramma 2018-2020 zijn mutatis mutandis van toepassing op de acties die onder dit onderwerp vallen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons