U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strand A: Clusters Go International – All Sectors

Deadline

Code

CLUSINT-01-2020

Doelstellingen

Specifieke doelen:

 • Intensivering van de samenwerking tussen clusters en bedrijfsnetwerken over de grenzen heen en mogelijk ook over sectorale grenzen heen.
 • Bevordering van de pan-Europese strategische clusterpartnerschappen om internationaal te gaan en leiding te geven aan internationale clustersamenwerking op gebieden van strategisch belang voor derde landen buiten Europa.
 • Kmo's ondersteunen bij wereldwijde concurrentie.
 • Door de samenwerking op het gebied van clusters en bedrijfsnetwerken strategisch te versterken en de vorming van pan-Europese clusterconsortia op Europees niveau te ondersteunen, zal de actie kmo's helpen internationaliseren en wereldwijd een leidende positie innemen.
 • Dit programma zal zich richten op de bevordering van de internationalisering van clusters, waarbij geïnteresseerde consortia de kans zullen krijgen om een gezamenlijke internationaliseringsstrategie te ontwikkelen en uit te voeren en de internationalisering van kmo's buiten Europa te ondersteunen, ook in opkomende thematische gebieden.

Budget

Voor dit onderdeel is 6.600.000 euro voorzien. Co-financiëring bedraagt 90%.

Begunstigden

Alle aanvragers moeten geregistreerd zijn of een registratie hebben ingediend op het European Cluster Collaboration Platform (ECCP) voor de indieningstermijn van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de relevante bijlage 1 of 2 van de "Beschrijving van de actie" hebben ingevuld.

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een consortium:

 • samengesteld uit ten minste drie verschillende juridische entiteiten,
 • opgericht in ten minste drie verschillende landen die deelnemen aan het COSME-programma overeenkomstig artikel 6 van de COSME-verordening, en
 • waarvan er minstens twee afkomstig moeten zijn uit twee verschillende EU-lidstaten.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME)

Inleiding

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s of het ‘Programme for the Competitiveness of enterprises and SME’s’ (COSME). Het doel is om de competitiviteit en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken. Daarnaast moet ondernemerschap aangemoedigd worden. Speciale aandacht gaat naar jonge ondernemers, nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-ondernemingen, met een focus op kmo's 
 • Bevorderen van de ondernemerscultuur, en de oprichting en groei van kmo's

Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de toegang tot financiering voor kmo's
  • acties om kmo’s financieel te steunen in de opstart- en groeifase;
  • steun aan kmo’s die in verschillende lidstaten actief zijn;
  • onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve financieringskanalen zoals crowdfunding.
 • Verbeteren van de toegang tot de markten – in Europa én de wereld
  • steun aan het Enterprise Europe Network of netwerk ter ondersteuning van kmo’s;
  • informatieverstrekking en bewustmaking rond o.a. wetgeving;
  • steun aan grensoverschrijdende initiatieven rond o.a. standaardisering, openbare aanbestedingen, douaneprocedures en intellectuele eigendomsrechten;
  • steun aan internationale industriële samenwerking.
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo's
  • onnodige administratieve lasten verminderen;
  • ontwikkelen van strategieën voor de versterking van concurrentievermogen;
  • onderzoek naar vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, uitwisseling van goede praktijken;
 • Verbeteren van nationale beleidsinitiatieven voor de groei van ondernemingen, onder andere door het opstellen van een kmo-scorebord.
  • bevorderen van ondernemerschap en de ondernemerscultuur
  • ondersteunen van lidstaten voor opleiding en vaardigheden in ondernemerschap bij kandidaat- en startende ondernemers;
  • mobiliteit van ondernemers – onder deze actie vindt u ook ‘Erasmus voor Ondernemers’ terug.

Budget

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan minstens 60% via financiële instrumenten.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • Lokale besturen
 • Regionale en bovenlokale besturen
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Kmo’s
 • Ngo’s 
 • Opleidingscentra

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • EU-lidstaten
 • Toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
 • Begunstigde landen van het Europees nabuurschapsbeleid 
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Meer lezen
ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Lees meer
Volg ons