U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Steel

Deadline

Code

RFCS-02-2019

Doelstellingen

Met als algemene doelstelling het concurrentievermogen te vergroten en bij te dragen tot duurzame ontwikkeling, ligt de nadruk van onderzoek en technologische ontwikkeling op de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde technologieën om de economische, schone en veilige productie van staal- en staalproducten te garanderen die worden gekenmerkt door gestaag toenemende prestaties; geschiktheid voor gebruik, klanttevredenheid, verlengde levensduur, eenvoudig herstel en recycling.

Voorstellen die in dit kader worden ingediend, moeten betrekking hebben op een van de volgende onderzoeksdoelstellingen:

  • Nieuwe en verbeterde technieken voor staalproductie en afwerking
  • O&O en het gebruik van staal
  • Instandhouding van hulpbronnen en verbetering van arbeidsomstandigheden

Budget

Het gezamenlijke budget voor de Coal & Steel calls is 40 000 000 euro.

Begunstigden

Elke onderneming, overheidsinstantie, onderzoeksinstelling of instelling voor hoger en middelbaar onderwijs, of een andere rechtspersoon, met inbegrip van natuurlijke personen, gevestigd op het grondgebied van een EU-lidstaat, kan deelnemen aan het onderzoeksprogramma en financiële bijstand aanvragen, mits zij van plan zijn een O&O-activiteit te verrichten of een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een dergelijke activiteit.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons