U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Research and Innovation Staff Exchange

Deadline

Code

MSCA-RISE-2020

Doelstellingen

Bij RISE zijn organisaties uit de academische en niet-academische sector (met name het MKB) betrokken, gevestigd in Europa (EU-lidstaten en met Horizon 2020 geassocieerde landen) en buiten Europa (derde landen).

Ondersteuning wordt geboden voor de ontwikkeling van partnerschappen in de vorm van een gezamenlijk onderzoeks- en innovatieproject. Dit is gericht op kennisuitwisseling via internationale en intersectorale mobiliteit, op basis van detacheringen van onderzoeks- en innovatiepersoneel (uitwisselingen) met een ingebouwd terugkeermechanisme.

De organisaties die het partnerschap vormen, dragen rechtstreeks bij aan de uitvoering van een gezamenlijk onderzoeks- en innovatieproject door in aanmerking komende personeelsleden te detacheren en / of te hosten. Detacheringen vinden altijd plaats tussen van elkaar onafhankelijke rechtspersonen [1].

RISE moet gebruikmaken van complementaire competenties van de deelnemende organisaties, evenals andere synergieën, en netwerkactiviteiten, organisatie van workshops en conferenties mogelijk maken om het delen van kennis, het verwerven van nieuwe vaardigheden en loopbaanontwikkeling voor medewerkers van onderzoek en innovatie te vergemakkelijken.

RISE-voorstellen kunnen gericht zijn op één dimensie van mobiliteit (intersectoraal / internationaal), of een combinatie van beide omvatten.

Uitwisselingen kunnen zowel voor beginnende als ervaren onderzoekers zijn en kunnen ook administratief, leidinggevend en technisch personeel omvatten dat rechtstreeks betrokken is bij de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van het voorstel.

Budget

Het budget bedraagt 80 000 000 euro. 

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Contacteer hiervoor Margot Beereboom (FWO): ncp_fwo@fwo.be - margot.beereboom@fwo.be/ 02 550 15 76

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons