U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Open Innovation Test Beds for materials for building envelopes (IA)

Deadline

Code

DT-NMBP-05-2020

Inleiding

"Bijna zero-energy, zero emision-gebouwen" kunnen substantiële bijdragen leveren aan COP21-doelen. Een grootschalige inzet van deze gebouwen is echter afhankelijk van verkoopbare, goedkope, flexibele, op vraag gebaseerde materiaaloplossingen voor energie- en hulpbronnenefficiënte gebouwen. De uitdaging is om aan te tonen dat op laboratorium gebaseerde oplossingen repliceerbaar zijn en kunnen worden opgeschaald naar oplossingen die aantrekkelijk en winstgevend zijn voor echte toepassingen. Het is daarom van cruciaal belang om te werken aan reële bouwkaders, door middel van acties die grote economische, sociale en milieueffecten zouden veroorzaken, waarbij industrie, overheden en burgers samenkomen. Een open innovatie-testbank met diensten in meerdere lidstaten zal deze acties mogelijk maken en tegelijkertijd ontwikkelaars van innovatieve bouwoplossingen helpen zich te houden aan de EU-regelgevingspraktijken, inclusief hun aanpassing aan lokale specificaties.

Doelstellingen

Open innovatietestbedden voor het bouwen van enveloppen inclusief daken en gevels moeten gebouwen gebruiken als "levende laboratoria" door:

 • Open Innovation Test Beds (OITB) moeten materiaalfaciliteiten upgraden of ontwikkelen en beschikbaar stellen aan de industrie en geïnteresseerde partijen, waaronder kmo's, diensten voor het ontwerp, de ontwikkeling, het testen, de veiligheidsbeoordeling en het opschalen van slimme envelopelementen, met name voor energiebesparing en emissiereductie. van gebouwen;
 • Integratie van oplossingen in een "bijna energie-neutraal, nulemissie" -ontwerpconcept samen met oplossingen voor binnen- en buitenluchtkwaliteitscontrole, rekening houdend met het EU-beleid voor energie en milieu;
 • Het bieden van robuuste monitoringbenaderingen, evenals methoden en hulpmiddelen om:
 • meetbaar (ten minste 24 maanden) de doeltreffendheid, prestaties en kosteneffectiviteit van de oplossing in vergelijking met bestaande alternatieve opties;
 • beoordelen hoe de oplossingen bijdragen aan de verschillende milieu- en energie-uitdagingen van de EU, rekening houdend met verschillende milieublootstellingsscenario's en -duur, inclusief de impact van bewoners.
 • Het mogelijk maken van de replicatie van prototypes in verschillende gebouwen, regelgevingscontexten, inclusief replicatie van bedrijfsmodellen en protocollen voor ontwerp, rekening houdend met de afwegingen tussen de drie duurzaamheidspijlers, de levenscyclusfasen en hun impact;
 • Regelgevende, economische en technische belemmeringen moeten worden geïdentificeerd en beoordeeld. Waar van toepassing, risicobeoordelingsprocedures, b.v. brand, veiligheid en lawaai moeten worden overwogen;
 • Faciliteren van de communicatie van lokale autoriteiten, regelgevende en normalisatie-instellingen met innovators van bouwmaterialen om regelgevingskwesties snel aan te pakken
 • Open toegang tegen eerlijke voorwaarden en kosten, evenals bereik en verspreiding in heel Europa, op basis van een afzonderlijke methode;
 • Gebruik van computerondersteund ontwerp, modellering en simulatie van processen en producten.

Budget

7-15 miljoen euro

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt:

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons