U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Market Uptake support

Deadline

Code

LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020

Doelstellingen

Sinds de goedkeuring van de RES-richtlijn in 2009 hebben de meeste lidstaten een aanzienlijke groei doorgemaakt in de productie en het verbruik van hernieuwbare energie, en zowel de EU als een grote meerderheid van de lidstaten liggen op schema richting de 2020-doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen. Tegelijkertijd zijn de kosten van energie uit hernieuwbare energiebronnen aanzienlijk gedaald en zijn de prestaties en marktpenetratie van deze bronnen toegenomen. Desondanks is er nog veel marktpotentieel om te exploiteren. Dit potentieel wordt erkend in het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" dat eind 2016 is aangenomen, waarin doelstellingen voor hernieuwbare energie voor 2030 worden vastgesteld en wijzigingen in het ontwerp van de energiemarkt worden geïntroduceerd, terwijl individuen of gemeenschappen in staat worden gesteld actief deel te nemen aan de transformatie van het energiesysteem. Bovendien kwamen de lidstaten in juni 2018 overeen om een ​​algemeen EU-streefcijfer voor hernieuwbare energie van 32% te stellen tegen 2030. Er zijn uitdagingen voor hernieuwbare energie om zijn volledige potentieel in alle sectoren te realiseren en de overgang naar schone energie te versnellen, een cruciale rol spelen bij het leiden tot een verhoogd aandeel hernieuwbare energie in de EU en een actievere rol voor de consument.

De introductie en inzet van hernieuwbare energie op grote schaal vereist het overwinnen van een aantal barrières. Deze hebben betrekking op kwesties zoals consumentenacceptatie, juridische en financiële uitdagingen in verband met de introductie van nieuwe oplossingen in een technische en zakelijke omgeving met bestaande gevestigde oplossingen, noodzaak om oplossingen voor hernieuwbare energie in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgevingen, facilitering van wet- en regelgevingsaspecten die de implementatie van innovatieve energieoplossingen beperken op netniveau en ook op gemeenschaps- of burgerniveau. Het verbeteren van bestaande tools voor een betere beoordeling van de ecologische, economische en sociale impact van oplossingen voor hernieuwbare energie is een uitdaging vanwege de breedte en reikwijdte van de verschillende hernieuwbare technologieën. De uitdagingen houden ook verband met het creëren van een sector voor hernieuwbare energie die geschikt is voor massale inzet op de markt, wat betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat complete waardeketens voor een breed scala van technologieën voor hernieuwbare energie aanwezig zijn, niet alleen voor logistiek van grondstoffen (zoals bijvoorbeeld bio-energiegrondstof), maar ook beschikbaarheid van componenten en operationele betrouwbaarheid; en ervoor zorgen dat hernieuwbare energiebronnen marktconform zijn en in staat zijn om aanvullende diensten aan het netwerk te leveren. De energiemarkten buiten de EU mogen niet worden vergeten, omdat zij de belangrijkste kansengroei op de lange termijn van de sector vormen, maar de penetratie van deze markten is ook een uitdaging op zich.

Budget

Het budget voor deze oproep is 25 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie neem contact op met Bart De Caesemaeker (bart.decaesemaeker@vlaio.be) van NCP Flanders

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons