U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education

Deadline

Doelstellingen

HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education werd gelanceerd door het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) en wordt geleid door EIT RawMaterials - een van de kennis- en innovatiegemeenschappen van het EIT. Het maakt deel uit van de EIT-strategie 2021-2027 en is bedoeld om instellingen voor hoger onderwijs te helpen bij het opbouwen van innovatievermogen en bij het leren van innovatie en ondernemerschap. Meer specifiek wil het initiatief deze instellingen aanmoedigen om naar hun eigen praktijken te kijken en concrete acties te ontwikkelen om hun impact op hun ecosystemen te vergroten.

Budget

Met de oproep worden 23 proefprojecten gefinancierd die in 2021-2023 zullen worden uitgevoerd. Het totale maximale budget per project is 1,2 miljoen euro, als volgt verdeeld: 400.000 euro voor fase 1 (juli − december 2021) en 800.000 euro voor fase 2 (januari 2022 − juli 2023).

Begunstigden

De organisatie die het voorstel indient, moet een instelling voor hoger onderwijs zijn die is gevestigd in de EU of een land dat is geassocieerd met Horizon Europe. Deze instelling doet een aanvraag namens alle deelnemende organisaties die bij het project betrokken zijn.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons