H2020 - The impact of technological transformations on children and youth

Deadline

Doelstellingen

De ICT wordt over het algemeen gewaardeerd in termen van ontwikkeling van vaardigheden, leren en toekomstige inzetbaarheid van jonge generaties. Onderwijs- en opleidingsinstellingen worden uitgerust met ICT-hulpmiddelen en opvoeders worden opgeleid voor het ontwerpen van activiteiten die gericht zijn op digitale geletterdheid en voor het gebruik van media voor educatieve doeleinden.

De tijd die kinderen en jongeren besteden aan ICT is toegenomen op school, thuis en voor vrije tijd. Onderzoek naar de impact van ICT op gezondheid, levensstijl, welzijn, veiligheid en beveiliging heeft echter potentiële bedreigingen geïdentificeerd. Bovendien variëren de kwantiteit en de kwaliteit van het gebruik van digitale media overeenkomstig de achtergrond van het gezin, met het risico dat de onderwijskundige kloof tussen kinderen uit begunstigde en kansarme groepen groter wordt.

De uitdaging is om een ​​solide en onafhankelijke multidisciplinaire en longitudinale kennisbasis te ontwikkelen die uitlegt onder welke omstandigheden schadelijke of gunstige effecten optreden, zodat effectieve sociale, educatieve, gezondheids- en online veiligheidsbeleid, -praktijken en marktregulering kunnen worden ontwikkeld.

De call omvat

  • een onderzoeks- en innovatie actie (RIA)
  • coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA)

 

Het doel is dat verklarende modellen relevante belanghebbenden zullen informeren over de langetermijneffecten van ICT op de ontwikkeling van kinderen en over praktijken die risico's maximaliseren (risicofactoren), risico's minimaliseren (veerkrachtfactoren) en voordelen maximaliseren (versterkende factoren). De actie zal bijdragen tot betere regelgeving (bijvoorbeeld etikettering, evaluatie van educatieve ICT-instrumenten, bescherming van online gebruikers) en tot een veiliger en voordeliger gebruik van digitale technologieën thuis, op vakantie en in educatieve omgevingen door kinderen en jongeren. Het zal aanbevelingen formuleren ter ondersteuning van nationaal en Europees beleid ter zake. De actie zal de samenwerking tussen scholen en gezinnen (partnerschip tussen school en gemeenschap) verbeteren door veilige en productieve manieren te bieden om ICT te gebruiken. Het zal ook statistische gegevens verbeteren, innovatieve kwantitatieve en kwalitatieve methoden naar behoefte genereren en de kennisbasis voor diepgaande casestudies uitbreiden.

 

Budget

  • Voor de onderzoeks- en innovatie actie (RIA): 3 miljoen euro
  • Voor de coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA): 1,5 miljoen euro

Horizon 2020 budget flexibiliteit

 

Begunstigden

De voorwaarden kan je terugvinden in bijlage Abijlage B en bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Lees het werkprogramma

Bekijk de call op het participant portal

 

 

Vragen? Contacteer nationaal contactpunt Man Hei To via ncp_fwo@fwo.be of 02 550 15 55.

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons