U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Fast Track to Innovation (FTI)

Deadline

Code

EIC-FTI-2018-2020

Inleiding

Bent u op zoek naar partners die u kunnen helpen met een snelle marktintroductie van een door de industrie gestuurd, innovatief concept met een sterk potentieel om uw bedrijf te laten groeien en opschalen?

Ziet u co-creatie of open innovatie als manieren om uw innovatiecyclus te bevorderen en binnen drie jaar de markt te betreden?

Bent u op zoek naar substantiële financiering om uw innovatie bij gebruikers te testen, demonstreren en valideren vóór volledige commerciële uitrol, mogelijk via een spin-off bedrijf of een joint venture?

Dan is FTI het programma voor u.

Innovatie wordt gestimuleerd wanneer nieuwe ideeën kunnen ontstaan ​​en zich gemakkelijk kunnen vertalen in sociaal-economische waarde, nieuwe markten vormen en de basis leggen voor een sterkere, hightech industriële basis voor Europa.

Door samen te werken, partners met complementaire achtergronden, kennis en vaardigheden, in zowel nieuwe als gevestigde waardeketens, kunnen ideeën ideeën omzetten in wereldberoemde producten, processen en diensten die maatschappelijke uitdagingen aanpakken.

FTI versnelt de marktintroductie van baanbrekende innovaties door financiering te bieden in een open, toegankelijk schema dat ideeën stimuleert van consortia van innovators van alle soorten en maten uit heel Europa.

Deelname door de industrie - gedefinieerd als organisaties met winstoogmerk - is verplicht; de industrie is het best geplaatst om te zorgen voor de juiste commerciële exploitatie van de ontwikkelde innovatie; daarnaast wordt de groei en ontwikkeling van bedrijven ter versterking van Europa's industriële leiderschap expliciet nagestreefd met FTI-ondersteuning.

Doelstellingen

FTI ondersteunt acties die innovatie ondernemen vanaf de demonstratiefase tot de marktintroductie, inclusief activiteiten zoals piloten, testbanken, systeemvalidatie in reële werkomstandigheden, validatie van bedrijfsmodellen, pre-normatief onderzoek en normstelling.

De maximale EU-bijdrage per actie is € 3 miljoen (financieringspercentage: 70% voor organisaties zonder winstoogmerk; 100% voor organisaties zonder winstoogmerk).

FTI richt zich op relatief volwassen, baanbrekende nieuwe technologieën, concepten, processen en bedrijfsmodellen die definitieve ontwikkeling nodig hebben om een nieuwe markt te vormen en een bredere implementatie te bereiken.

Budget

100 000 000 euro 

Begunstigden

Alle info vind je terug in annex a, annex b en annex c

Info & contact

Alle info vind je hier terug. 

Het nationaal contactpunt voor deze oproep is Ann.VanHauwaert@fwo.be

Partneroproep(en)

Naam organisatie
FBK Bruno Kessler Foundation
Omschrijving

FBK Bruno Kessler Foundation is a top Research Institute in Italy, ranked at the 1st place for scientific excellence within 3 different subject areas (ICT, History and Sociology) and for the economic and social impact according to the quality of research ANVUR evaluation for the period 2010-2014. Fondazione Bruno Kessler is a research non-profit public interest entity. Being the result of a history that is more than half a century old, through 2 scientific hubs, 7 research centres, 410 researchers, 2 specialized libraries, 7 laboratories, FBK aims to results of excellence in science and technology with particular emphasis on interdisciplinary approaches and to the applicative dimension.

FBK is developing an innovative system to monitor the products collected by customers of a shop without the need for human personnel to verify what is present in their carts. The solution implements three types of sensors in a technological system that makes it economically more accessible than current solutions in this market. The validation phase needs a solution in a real context and involves representatives of the retail and large-scale distribution sector who will host the solution directly in their spaces.  

Contact: Vittorio Guarnieri (guarni@fbk.eu)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons