U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities

Deadline

Code

CLUSTER-01-2020

Doelstellingen

De algemene doelstelling van deze actie is het versterken van de excellentie in clustermanagement en het vergemakkelijken van uitwisselingen en strategische partnerschappen tussen clusters en gespecialiseerde ecosystemen en steden in heel Europa, onder meer door de implementatie van het mobiliteitsplan "ClusterXchange". Aangezien clusterbeheer van hoge kwaliteit en strategische verbindingen tussen clusters sleutelelementen zijn van succesvolle clusters van wereldklasse, beoogt de actie het concurrentievermogen van kmo's te bevorderen en bedrijven te helpen met succes toegang te krijgen tot de wereldmarkten.

Het specifieke doel is om de samenwerking, het netwerken en het leren van clusterorganisaties en hun leden te versterken met het oog op de professionalisering van gespecialiseerde en op maat gemaakte bedrijfsondersteunende diensten die aan kmo's worden geleverd of gekanaliseerd. Dit zal verder bijdragen tot het versterken van de banden tussen Europese ecosystemen en steden in regionale en sectorale silo's met het oog op ondersteuning van een duurzaam interregionaal partnerschapsproces en gezamenlijke acties voor strategische samenwerking in verschillende industriële specialisatiegebieden die verband houden met industriële modernisering en verbetering van hun ondernemingsklimaat en ontwikkeling van het personeelsbestand.

Deze actie heeft ook tot doel om samenwerkingen mogelijk te maken en te vermenigvuldigen door ongeveer 1000 gematchte uitwisselingen via ClusterXchange te initiëren en zo bij te dragen tot een beter begrip van bestaande kansen, waarvoor de implementatie en opschaling verder kunnen worden ondersteund door regionale, nationale en EU-programma's - zoals de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020, COSME en andere.

Budget

6 miljoen euro. Het maximum budget per project is 500.000 euro.

De Europese Commissie wil hiermee zo'n 12 projecten steunen.

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een consortium:

 1. samengesteld uit ten minste drie verschillende juridische entiteiten
 2. gevestigd in minimaal drie verschillende EU-lidstaten of andere landen die deelnemen aan het COSME-programma
 3. met inbegrip van ten minste één consortiumlid dat een organisatie vertegenwoordigt die is gevestigd in een regio die is geclassificeerd als 'minder ontwikkeld' of 'in transitie', volgens de voorgestelde kaart voor de subsidiabiliteit van de structuurfondsen voor de periode 2014-2020

.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME)

Inleiding

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s of het ‘Programme for the Competitiveness of enterprises and SME’s’ (COSME). Het doel is om de competitiviteit en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken. Daarnaast moet ondernemerschap aangemoedigd worden. Speciale aandacht gaat naar jonge ondernemers, nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-ondernemingen, met een focus op kmo's 
 • Bevorderen van de ondernemerscultuur, en de oprichting en groei van kmo's

Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de toegang tot financiering voor kmo's
  • acties om kmo’s financieel te steunen in de opstart- en groeifase;
  • steun aan kmo’s die in verschillende lidstaten actief zijn;
  • onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve financieringskanalen zoals crowdfunding.
 • Verbeteren van de toegang tot de markten – in Europa én de wereld
  • steun aan het Enterprise Europe Network of netwerk ter ondersteuning van kmo’s;
  • informatieverstrekking en bewustmaking rond o.a. wetgeving;
  • steun aan grensoverschrijdende initiatieven rond o.a. standaardisering, openbare aanbestedingen, douaneprocedures en intellectuele eigendomsrechten;
  • steun aan internationale industriële samenwerking.
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo's
  • onnodige administratieve lasten verminderen;
  • ontwikkelen van strategieën voor de versterking van concurrentievermogen;
  • onderzoek naar vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, uitwisseling van goede praktijken;
 • Verbeteren van nationale beleidsinitiatieven voor de groei van ondernemingen, onder andere door het opstellen van een kmo-scorebord.
  • bevorderen van ondernemerschap en de ondernemerscultuur
  • ondersteunen van lidstaten voor opleiding en vaardigheden in ondernemerschap bij kandidaat- en startende ondernemers;
  • mobiliteit van ondernemers – onder deze actie vindt u ook ‘Erasmus voor Ondernemers’ terug.

Budget

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan minstens 60% via financiële instrumenten.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Meer lezen
ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Lees meer
Volg ons