U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU City Facility (2e oproep)

Deadline

Inleiding

De Europese Commissie ondersteunt via de European City Facility (EUCF) lokale besturen in hun bijdrage aan de duurzame energietransitie. Steden en gemeenten (of samenwerkingsverbanden) kunnen via de EUCF 60.000 euro subsidie krijgen om investeringsconcepten te ontwikkelen uit hun klimaat- en energieplannen. De aanwezigheid van dergelijke politiek gevalideerde plannen vormt een voorwaarde. EUCF-financiering moet gezien worden als ondersteuning voor de voorafgaande fase aan de feitelijke investering zelf. Op 29 maart wordt de tweede oproep geopend. De deadline voor indiening is 31 mei. 

Doelstellingen

De Europese Commissie erkent de belangrijke rol die lokale overheden spelen in de Europese duurzame energietransitie. Ze wil het grote potentieel benutten dat rust bij steden en gemeenten in het samenbrengen van projecten en investeringsmogelijkheden. Deze subsidie kan o.a. aangewend worden voor de financiering van haalbaarheidsstudies, juridische analyses, investeringsvoorbereidingen en het opwaarderen van ideeën naar volwaardige business plans. 

Bedoeling is dat door de EUCF-ondersteuning in latere fases investeringen kunnen worden gemobiliseerd uit de private sector, maar ook projecten kunnen worden opgezet via Europese programma's zoals bvb. de structuurfondsen, Horizon Europe en EIB-instrumenten. Een eerste call (van 4 in totaal) heeft vorig jaar plaatsgevonden. 

Budget

16 miljoen euro (2019-2023)

Begunstigden

Via deze webinar krijgt u een eerste introductie in het Nederlands. Hier kan u de richtlijnen voor indieners terugvinden. Het gaat om lokale besturen of bovenlokale samenwerkingsverbanden. 

Info & contact

Het contactpunt voor België kan bereikt worden via ce.belgium@eucityfacility.eu. Via deze link kan u terecht bij de algemene helpdesk. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons