U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ERC Advanced Grants

Deadline

Code

ERC-2021-ADG

Doelstellingen

ERC Advanced Grants zijn bedoeld om excellente hoofdonderzoekers te ondersteunen in de loopbaanfase waarin ze reeds gevestigde onderzoeksleiders zijn met een erkende staat van dienst op het gebied van onderzoeksprestaties. Hoofdonderzoekers moeten het grensverleggende karakter, de ambitie en de haalbaarheid van hun wetenschappelijk voorstel aantonen.

Budget

Advanced Grants kunnen worden toegekend tot een maximum van 2 500 000 euro voor een periode van 5 jaar (de maximale toekenning wordt pro rata temporis verlaagd voor projecten van kortere duur).

In het voorstel kan echter tot 1 000 000 euro extra worden gevraagd ter dekking van (a) subsidiabele "aanloopkosten" voor hoofdonderzoekers die van elders naar de EU of een geassocieerd land verhuizen als gevolg van het ontvangen van de ERC-subsidie en /of (b) de aankoop van grote apparatuur en/of (c) toegang tot grote faciliteiten en/of (d) andere grote experimentele en veldwerkkosten, exclusief personeelskosten.

Begunstigden

Hoofdonderzoekers van de ERC Advanced Grant worden geacht actieve onderzoekers te zijn en een trackrecord te hebben van belangrijke onderzoeksresultaten in de afgelopen 10 jaar, die in de aanvraag moeten worden gepresenteerd.

Een competitieve Advanced Grant Principal Investigator moet al een staat van dienst hebben getoond die hen identificeert als een uitzonderlijke leider in termen van originaliteit en betekenis van hun onderzoeksbijdragen.

Van hoofdonderzoekers van Advanced Grant-voorstellen wordt verwacht dat ze een record van prestaties aantonen die passen bij het vakgebied en ten minste overeenkomen met een of meer van de volgende benchmarks: 10 publicaties als hoofdauteur (of in die velden waar alfabetische volgorde van auteurschap de norm is, gezamenlijke auteur) in grote internationale peer-reviewed multidisciplinaire wetenschappelijke tijdschriften, en/of in de toonaangevende internationale peer-reviewed tijdschriften en peer-reviewed conferenties op hun respectieve gebied; 3 grote onderzoeksmonografieën. Deze benchmark is relevant voor onderzoeksgebieden waar publicatie van monografieën de norm is.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de Funding & Tender Portal van de Europese Commissie.

Nationaal Contactpunt

NCP Flanders - https://ncpflanders.be/

Margot Beereboom - margot.beereboom@fwo.be 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons