U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

Deadline

Code

LC-GD-2-2-2020

Doelstellingen

De Europese langetermijnstrategie voor decarbonisatie (LTS) 'A Clean Planet for All', gepubliceerd door de Europese Commissie in november 2018, verwijst naar de mogelijke sleutelrol van waterstof bij het koolstofarm maken van moeilijk te verminderen sectoren, zoals de industrie, cement, staal en dat bijdraagt tot het koolstofarm maken van zwaar transport en vervoer over lange afstanden.

Om de doelstelling van klimaatneutraliteit te helpen bereiken, moet waterstof op grote schaal worden geproduceerd, voornamelijk via elektrolyse op basis van hernieuwbare elektriciteit. De LTS-scenario's die klimaatneutraliteit bereiken, voorzien in een geïnstalleerd vermogen van de elektrolyser tussen 400 en 511 GW tegen 2050 in de EU. Tegenwoordig is de technologie echter alleen beschikbaar op multi-MW-schaal (een 20 MW-elektrolyserproject wordt geïmplementeerd via de cofinanciering van de gemeenschappelijke onderneming Fuel Cells and Hydrogen, in het kader van de oproep 2018).

Om de GW-schaal te bereiken, zou een belangrijke mijlpaal de ontwikkeling en demonstratie van een 100MW-elektrolyser zijn.

De uitdaging voor dit onderwerp is om grotere modules te ontwikkelen dan de stand van de techniek, met een verminderde balans van de installatie, efficiënt beheer van het ingangsvermogen, de uitgaande waterstof- en zuurstofstromen, evenals de warmtestromen, terwijl de betrouwbaarheid van het systeem wordt gegarandeerd en het verkleinen van de voetafdruk door een compacter ontwerp. Verwacht wordt dat de ontwikkeling van grotere modules zal bijdragen aan het creëren van schaalvoordelen, hetgeen zal leiden tot verdere kostenbesparingen.

De modules worden vervolgens geassembleerd tot een 100MW elektrolysersysteem, dat zal worden getest en gedemonstreerd in reële omstandigheden, flexibel werkend om maximale hernieuwbare energie te oogsten. Het systeem biedt diensten voor netbalancering en levert ook hernieuwbare waterstof aan een commerciële / industriële toepassing. De waterstofzuiverheid moet voldoen aan de eisen van de waterstofmarkt. De uitgangsdruk moet worden ontworpen om, waar mogelijk, te voldoen aan de vereiste druk voor de beoogde waterstoftoepassing - met inbegrip van eventuele bufferopslagbehoeften - en de behoefte aan speciale waterstofcompressie-eenheden stroomafwaarts zoveel mogelijk te verminderen. De prestaties en de duurzaamheid van de dynamisch werkende elektrolyser moeten worden beoordeeld en mogelijke veiligheidsproblemen moeten worden aangepakt.

De activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van testmethodologieën, protocollen en procedures voor de prestatie- en duurzaamheidsbeoordeling van elektrolysercomponenten zouden een samenwerking met het JRC kunnen overwegen om de EU-brede harmonisatie van testprotocollen te ondersteunen om de prestaties te benchmarken en de technologische vooruitgang te kwantificeren. Waar mogelijk zou de samenwerking met het JRC het testen van elektrolysercomponenten kunnen omvatten.

Budget

Het budget voor deze oproep is 60 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons