U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

DC – AC/DC hybrid grid for a modular, resilient and high RES share grid development

Deadline

Code

LC-SC3-ES-10-2020

Doelstellingen

De toename van de opwekking van hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet die nodig is om de doelstellingen van de EU voor het koolstofarm maken van de EU te realiseren, vormt een complexiteit voor het beheer van het elektriciteitsnet op basis van wisselstroom (AC). Tegelijkertijd zijn cyberaanvallen moeilijk te bestrijden vanwege de realtime vereisten, de trapsgewijze effecten en het naast elkaar bestaan ​​van bestaande en geavanceerde technologieën binnen een gedigitaliseerd elektriciteitssysteem met een toenemend aantal toegangspunten.

Op gelijkstroom gebaseerde systemen (DC) kunnen een flexibele, veilige en betrouwbare weg vooruit bieden. Veel duurzame energiebronnen worden in DC gegenereerd en veel van de belastingen en apparatuur bevinden zich al in DC. Tegelijkertijd zijn DC-gebaseerde converters efficiënter geworden met als resultaat dat DC-gebaseerde systemen als haalbare oplossingen kunnen worden beschouwd om de bovengenoemde uitdagingen aan te gaan. De potentiële DC-nettechnologieën voor de ontwikkeling van het elektriciteitsnet moeten dus worden aangetoond, de te overwinnen hindernissen en de ontwikkelde bedrijfsmodellen voor verdere exploitatie. Het gebruik van deze technologieën zal bijdragen tot het vergroten van de Europese kennis en leiderschap op deze gebieden.

Budget

Het budget voor deze oproep is 14 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Elke voorgestelde oplossing moet in ten minste twee lidstaten of geassocieerde landen worden aangetoond. Elke demonstratie moet ten minste twee micro / nano-netwerken (AC of DC) omvatten, waarvan ten minste één met een laagspannings-DC-infrastructuur. Elke demonstratie moet worden verbonden met ten minste één punt van gemeenschappelijke koppeling (PCC) aan het bestaande netwerk via middenspanning DC.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie neem contact op met Bart De Caesemaeker (bart.decaesemaeker@vlaio.be) van NCP Flanders

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons