U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation

Deadline

Code

COS-LINKPP-2020-2-05

Inleiding

Met deze actie wordt beoogd de relevantie en doeltreffendheid van het samenwerkingsmodel tussen verschillende belanghebbenden verder aan te tonen, ter ondersteuning van door middel van overheidsopdrachten de bevordering van innovatie en de ondersteuning van marktdeelnemers, met name kmo's en start-ups. Het is een tweede experiment met dit samenwerkingsmodel in het kader van het COSME-programma.

Het stelt voor om potentiële overheidsinkopers, innovatieleveranciers (met bijzondere aandacht voor kmo's en start-ups) en potentiële investeerders en onderzoekers samen te brengen om projecten te vinden die geschikt zijn voor overheidsopdrachten voor innovatie.

Doelstellingen

De facilitator zou bemiddelen bij een klein aantal openbare aanbestedingen voor innovatieve producten of diensten en de doeltreffendheid van dit samenwerkingsmodel aantonen. De output van de projecten moet een verdere analyse van de ervaring en toekomstige optimalisatie van het proces en een betere inclusie van kmo's en start-ups mogelijk maken. De resultaten zouden ook nuttig zijn voor de verdere ontwikkeling van het bedrijfsmodel van dergelijke facilitators. De facilitator zal de daadwerkelijke goederen of diensten niet aanschaffen.

Het doel is om:

 • Bepaal de opkomende behoeften van de publieke sector (d.w.z. grote kopers) in strategisch geselecteerde technologieën.
 • Zorg voor een netwerk met belanghebbenden, zoals wetenschappers en andere leveranciers van kennis (bijvoorbeeld start-ups) op strategische gebieden.
 • Zorg voor de betrokkenheid van financieringspartners: publieke middelen (zoals financieringsmogelijkheden van de Unie), particuliere fondsen en grote ondernemingen die bereid zijn financiering te verstrekken in verschillende stadia van commercialisering van innovatie.
 • Houd rekening met financieringsmogelijkheden voor tussenhandel, technologische en zakelijke aspecten tussen alle belanghebbenden.

Budget

1 500 000 euro

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan u terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME)

Inleiding

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s of het ‘Programme for the Competitiveness of enterprises and SME’s’ (COSME). Het doel is om de competitiviteit en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken. Daarnaast moet ondernemerschap aangemoedigd worden. Speciale aandacht gaat naar jonge ondernemers, nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-ondernemingen, met een focus op kmo's 
 • Bevorderen van de ondernemerscultuur, en de oprichting en groei van kmo's

Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de toegang tot financiering voor kmo's
  • acties om kmo’s financieel te steunen in de opstart- en groeifase;
  • steun aan kmo’s die in verschillende lidstaten actief zijn;
  • onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve financieringskanalen zoals crowdfunding.
 • Verbeteren van de toegang tot de markten – in Europa én de wereld
  • steun aan het Enterprise Europe Network of netwerk ter ondersteuning van kmo’s;
  • informatieverstrekking en bewustmaking rond o.a. wetgeving;
  • steun aan grensoverschrijdende initiatieven rond o.a. standaardisering, openbare aanbestedingen, douaneprocedures en intellectuele eigendomsrechten;
  • steun aan internationale industriële samenwerking.
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo's
  • onnodige administratieve lasten verminderen;
  • ontwikkelen van strategieën voor de versterking van concurrentievermogen;
  • onderzoek naar vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, uitwisseling van goede praktijken;
 • Verbeteren van nationale beleidsinitiatieven voor de groei van ondernemingen, onder andere door het opstellen van een kmo-scorebord.
  • bevorderen van ondernemerschap en de ondernemerscultuur
  • ondersteunen van lidstaten voor opleiding en vaardigheden in ondernemerschap bij kandidaat- en startende ondernemers;
  • mobiliteit van ondernemers – onder deze actie vindt u ook ‘Erasmus voor Ondernemers’ terug.

Budget

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan minstens 60% via financiële instrumenten.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • Lokale besturen
 • Regionale en bovenlokale besturen
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Kmo’s
 • Ngo’s 
 • Opleidingscentra

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • EU-lidstaten
 • Toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
 • Begunstigde landen van het Europees nabuurschapsbeleid 
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Meer lezen
ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Lees meer
Volg ons