U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Coal

Deadline

Code

RFCS-01-2019

Doelstellingen

Onderzoek en technologische ontwikkeling vormen een zeer belangrijk middel ter ondersteuning van Europese energiedoelstellingen met betrekking tot de levering van Europese steenkool en de concurrerende en milieuvriendelijke omzetting en benutting ervan. Bovendien betekent de groeiende internationale dimensie van de steenkoolmarkt en de mondiale schaal van de problemen waarmee het wordt geconfronteerd, dat de Europese Unie een leidende rol moet spelen bij het aangaan van uitdagingen op het gebied van moderne technieken, mijnveiligheid en milieubescherming op mondiaal niveau door te zorgen voor de overdracht van knowhow die nodig is voor verdere technologische vooruitgang, verbeterde arbeidsomstandigheden (gezondheid en veiligheid) en betere bescherming van het milieu.

Voorstellen die in dit kader worden ingediend, moeten betrekking hebben op een van de volgende onderzoeksdoelstellingen:

  • Verbetering van de concurrentiepositie van steenkool uit de Gemeenschap
  • Gezondheid en veiligheid in mijnen
  • Efficiënte bescherming van het milieu en verbetering van het gebruik van kolen als schone energiebron
  • Beheer van externe afhankelijkheid van energievoorziening

Budget

Het gezamenlijke budget voor de Coal & Steel calls is 40 000 000 euro.

Begunstigden

Elke onderneming, overheidsinstantie, onderzoeksinstelling of instelling voor hoger en middelbaar onderwijs, of een andere rechtspersoon, met inbegrip van natuurlijke personen, gevestigd op het grondgebied van een EU-lidstaat, kan deelnemen aan het onderzoeksprogramma en financiële bijstand aanvragen, mits zij van plan zijn een O&O-activiteit te verrichten of een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een dergelijke activiteit.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons