U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Blue economy

Deadline

Code

EMFF-03-2018

Inleiding

De recente verslagen onderstrepen het bestaan van aanzienlijke financieringstekorten bij het opschalen van projecten van pilot- naar demonstratieprojecten en het overstappen van demonstratie naar flagship / first-of-a-kind en industrie-schaalprojecten in verschillende blauwe groeisectoren. In deze context beoogt dit onderwerp demonstratieprojecten te steunen op basis van innovatieve technologieën voor het testen / inzetten / opschalen van nieuwe industriële of servicetoepassingen en oplossingen voor de blauwe economie.

Doelstellingen

Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken, moeten voorstellen:

 • Innovatie aanpakken die verder gaat dan alleen onderzoek en gericht is op het helpen van innovatieve maritieme technologieën en / of maritieme diensten die dicht bij de markt klaar zijn om door te gaan naar de commerciële fase;
 • Bijdragen aan ten minste een van de EU-prioriteitsgebieden van de circulaire economie, de (blauwe) bio-economie, alsmede de energie-unie en het klimaat;
 • Een duidelijke koppeling / toepassing van enabling technologieën zoals beeldvorming en fysieke sensoren, satelliettechnologieën, geavanceerde materialen, ICT, big data-analyse, autonome systemen, biotechnologie, nanotechnologie, onderzeese engineering en / of op overdracht van technologie van buiten de maritieme industrie aan te tonen .

Info & contact

Europese contactpersoon: EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu

Vlaamse contactpersoon:

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Doelstellingen

1. Duurzame, bronnenefficiënte innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde visserij

 • Reductie van impact op marien milieu inclusief teruggooi
 • Bescherming en herstel van aquatische biodiversiteit en ecosystemen
 • Balans tussen visserijcapaciteit en beschikbare visserijmogelijkheden
 • Stimuleren van concurrentievermogen en levensvatbaarheid van visserijbedrijven en verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Versterken van technologische ontwikkeling en innovatie inclusief energie-efficiëntie en kennisoverdracht

2. Duurzame hulpbronnenefficiënte, innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde aquacultuur

 • Stimuleren van technologische ontwikkeling, innovatie en kennistransfer
 • Bevorderen van competitiviteit en levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven inclusief verbetering van veiligheid en werkomstandigheden
 • Beschermen en herstellen van aquatische biodiversiteit en bevorderen van ecosystemen en bronnenefficiënte aquacultuur
 • Bevorderen van aquacultuur met hoog niveau van milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid, volksgezondheid en veiligheid
 • Ontwikkelen van professionele training en vaardigheden

3. Betere implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

 • Betere wetenschappelijke informatie en gegevensverzameling inclusief het beheer ervan
 • Ondersteuning van controle, inspectie en handhaving, en stimuleren van institutionele capaciteit en administratieve efficiëntie

4. Stimuleren van afzet en verwerking

 • Verbeterde marktorganisatie voor visserij en aquacultuurproducten
 • Aanmoediging van investeringen in afzet- en verwerkingssectoren

5. Toepassing Geïntegreerd Maritiem Beleid

 • Ondersteuning bij de implementatie van de kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000 en biodiversiteit.

Horizontale doelstellingen:

 • Gelijke kansen en antidiscriminatie: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 • Duurzame ontwikkeling (milieubeschermingsmaatregelen, bronnenefficiëntie, aanpak klimaatverandering, rampenbeheer en risicopreventie)

Budget

Dit fonds is een klein fonds en bedraagt ongeveer 56 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)?

 • Alle juridische entiteiten.

Info & contact

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer lezen
lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij
ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

Lees meer
Volg ons