U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

Deadline

Code

LC-GD-2-3-2020

Doelstellingen

Deze actie is een reactie op de gezamenlijke mededeling voor een alomvattende strategie met Afrika, aangenomen op 3-9-2020, waarin wordt benadrukt dat innovatie essentieel is om Afrikaanse landen in staat te stellen duurzame wegen naar ontwikkeling te volgen door middel van een koolstofarm, klimaatbestendig en groen groeitraject en een sprong voorwaarts maken van fossiele brandstoftechnologieën. Het zal bijdragen tot het huidige O & I-partnerschap inzake klimaatverandering en duurzame energie van de EU/AU-beleidsdialoog op hoog niveau over wetenschap, technologie en innovatie, dat naar verwachting een sterke bijdrage zal leveren aan actie 1 van de alomvattende strategie met Afrika.

Het Afrikaanse continent heeft een enorm potentieel voor hernieuwbare energie, dat net met succes is benut. De goedkeuring van innovatieve, betaalbare en efficiënte oplossingen voor hernieuwbare energie zal Afrika ondersteunen bij het bereiken van duurzame ontwikkeling, groei en economische transformatie.

Afrika staat nog steeds voor grote uitdagingen met betrekking tot het verzekeren van toegang tot energie voor iedereen en daarbuiten, tot de ontwikkeling van zijn industriële basis om de broodnodige banen te creëren. In overeenstemming met de Afrika-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen, is het O & I-partnerschap tussen de EU en de AU inzake klimaatverandering en duurzame energie gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen die passen bij de Afrikaanse context en die deze uitdagingen zullen aanpakken.

De ervaring heeft geleerd dat bestaande innovatieve oplossingen en technologieën die voor ontwikkelde markten zijn ontwikkeld, moeten worden aangepast en afgestemd op en gedemonstreerd in de veelzijdige context van Afrika. Het doel is om niet alleen economische, maar ook ecologische, sociale en gezondheidsvoordelen te behalen. Om de acceptatie door de markt en de duurzame toepassing van technologieën te vergemakkelijken, moet het O & I-beleid worden gekoppeld aan capaciteitsopbouw en passende financieringsoplossingen. Bijkomende overwegingen van betaalbaarheid, geschikte distributiekanalen en zinvolle betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van onderzoeksprojecten zijn ook van cruciaal belang voor het succes van potentiële technologische oplossingen. De betrokkenheid van particuliere en/of openbare Europese en Afrikaanse investeerders bij duurzame energieoplossingen is de sleutel tot de duurzame economische ontwikkeling van Afrika, met voordelen voor beide continenten.

Er worden aanzienlijke inspanningen geleverd (ook met de steun van de Europese Commissie) om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen aan te pakken via onderzoeks- en innovatieacties. Er zijn echter nog steeds demonstraties van de waarde van deze oplossingen nodig.

Budget

Het budget voor deze oproep is 40 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons