U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ 2019: projectoproepen gelanceerd!

25 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft haar oproep 2019 tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ gepubliceerd. Van het verwachte budget van 3 miljard euro voor 2019 wordt 30 miljoen euro gereserveerd voor specifieke Europese universiteiten. Het gaat om een nieuw initiatief dat de leiders van de Europese Unie tijdens de sociale top van Göteborg in november 2017 hebben goedgekeurd en dat past in het streven naar een Europese onderwijsruimte tegen 2025.

Erasmus+ 2019: projectoproepen gelanceerd!

De oproep 2019 tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+

Elke openbare of particuliere organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, kan financiële steun aanvragen in het kader van de oproep 2019 tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+. Ook groepen jongeren die actief zijn op het gebied van jeugdwerk maar geen jongerenorganisatie vormen, kunnen financiële steun aanvragen.

Samen met de oproep tot het indienen van voorstellen publiceert de Commissie ook de programmagids van Erasmus+ in alle officiële talen van de EU. De programmagids bevat nadere informatie over alle mogelijkheden voor onder meer studenten, personeelsleden, stagiairs en leerkrachten in het kader van Erasmus+ in 2019.

30 miljoen euro voor Europese universiteiten

In het kader van de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025 heeft de Commissie voorgesteld Europese universiteiten in de Europese Unie op te richten.

In het kader van de oproep 2019 tot het indienen van voorstellen zal de Commissie een proefprogramma opstarten waarbij zes allianties van Europese universiteiten – elk bestaande uit ten minste drie instellingen voor hoger onderwijs uit drie landen – steun krijgen om een sterkere Europese identiteit te promoten, topkwaliteit te bevorderen en het hoger onderwijs in Europa concurrerender te maken. Voor allianties die tussen 1 september en 1 december 2019 van start gaan, moet de subsidieaanvraag uiterlijk 28 februari 2019 bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur worden ingediend.

Een tweede oproep zou volgend jaar moeten volgen en het is de bedoeling het initiatief volledig operationeel te maken in het kader van de volgende langetermijnbegroting van de EU vanaf 2021. Doel is uiterlijk 2024 een twintigtal Europese universiteiten op te richten.

In de programmagids lees je ondermeer:

De deadline voor Kernactie 1 (de individuele leermobiliteit) is op 5 februari 2019 en voor Kernactie 2 (de strategische partnerschappen) op 21 maart 2019 (telkens om 12.00u).

Een projectaanvraag indienen gebeurt voortaan online (en dus niet meer via PDF). De aanvraagformulieren volgen in de loop van november.

Servië is een nieuw programmaland.

De nadruk blijft op sociale inclusie (voor migranten en vluchtelingen), gelijke kansen en het voorkomen van radicalisering.

Projecten enkel voor scholen (School Exchange Partnerships) zijn opnieuw van de partij. Deze partnerschappen op maat van de scholen hebben als doel de samenwerking tussen scholen over de grenzen heen te vergroten. Leerlingenmobiliteit hoort daar ook bij.

Voor scholen wordt de combinatie van fysieke en virtuele mobiliteit sterk gestimuleerd. Samenwerken via eTwinning en echte groepsuitwisselingen helpt scholen om zich te ontwikkelen als organisatie in een internationaal kader.

Het oprichten van 6 ‘European University Alliances’. De Europese Commissie wil tegen 2025 een European Education Area. Daarom start de Europese Commissie nu al met het oprichten van deze ‘Alliances’ met minimum 3 instellingen uit het hoger onderwijs. De deadline voor aanvragen hiervoor is 28 februari.

In het kader van de nakende brexit, blijft het Verenigd Koninkrijk nog altijd een programmaland en neemt nog steeds volledig deel aan Erasmus+.

Epos helpt je graag op weg

Schrijf je in voor onze infosessies 2019:

Ze bieden ook schrijfsessies, sessies rond impact, en feedback op je projectidee aan:

  • Klik hier om het volledig aanbod te ontdekken als je een Erasmus+ project individuele leermobiliteit wil aanvragen
  • Klik hier om het volledig aanbod te ontdekken als je een Erasmus+ Strategisch partnerschap (inclusief school exchange partnership) wil aanvragen

Lees de projectoproep voor 2019.

Meer informatie

In het persbericht van de Europese Commissie.

Op de website van Epos.

 

 

Maak een account aan

Volg ons