U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De weg vooruit naar een groene transitie en duurzame ontwikkeling in het onderwijs

04 juli 2022 - door Ute De Meyer

De ministers hebben een aanbeveling aangenomen waarin de lidstaten wordt verzocht beleid en programma's te ontwikkelen over leren voor de groene transitie en duurzame ontwikkeling.

 • Een beleid en programma over leren voor de groene transitie en duurzame ontwikkeling is nodig voor de vaardigheden in de veranderende arbeidsmarkt.
 • De lidstaten worden aanbevolen om onderwijs- en opleidingsstelsels verder intensief te ondersteunen bij het nemen van maatregelen.
 • De ministers vragen aan de Commissie om educatief materiaal ter beschikking te stellen.
   
De weg vooruit naar een groene transitie en duurzame ontwikkeling in het onderwijs

Jongeren zijn zich steeds meer bewust van en willen zich alsmaar meer inzetten voor duurzame ontwikkeling. Dat blijkt uit de resultaten van een Eurobarometer van mei 2022 waarin jongeren “het beschermen van het milieu en het bestrijden van de klimaatverandering” als een van de belangrijkste prioriteiten tijdens het Europees Jaar van de Jeugd (2022) hebben aangeduid.

Leren voor de groene transitie en duurzame ontwikkeling ondersteunt lerenden van alle leeftijden namelijk om duurzamer te leven, hun consumptie- en productiepatronen te veranderen, het omarmen van een gezondere levensstijl, en bij het zowel individueel als collectief bijdragen aan een duurzamere economie en samenleving. Het helpt ook de nood vaardigheden en competenties op de veranderende arbeidsmarkt op te vullen en het bevordert het inzicht in de onderling verbonden mondiale uitdagingen waar we voor staan.

In de goedgekeurde tekst formuleert de Raad verschillende aanbevelingen voor de lidstaten, zoals:

 • Onderwijs- en opleidingsstelsels verder intensief ondersteunen bij het nemen van maatregelen voor de groene transitie en duurzame ontwikkeling;
 • Het leren voor de groene transitie en duurzame ontwikkeling als een van de prioritaire gebieden in het beleid en de programma’s voor onderwijs en opleiding verankeren;
 • Leermogelijkheden in (in)formele omgevingen aanbieden en deze verder ondersteunen;
 • Maatregelen op het niveau van het onderwijs- en opleidingsstelsel, lerenden en de onderwijzers, en 
 • waar nodig nationale en EU-middelen voor investeringen in infrastructuur, opleiding, instrumenten en hulpmiddelen vrijmaken zodat formeel en niet-formeel onderwijs en opleiding veerkrachtiger worden en beter voorbereid zijn op de groene transitie;

Daarnaast verzoeken de ministers de Europese Commissie om:

 • samenwerking en ‘peer learning’ tussen de lidstaten en stakeholders te faciliteren;
 • onderwijzers te ondersteunen door educatief materiaal ter beschikking te stellen en door de geleverde inspanningen te erkennen d.m.v. prijzen;
 • toezicht te houden op de ontwikkeling van groene vaardigheden of gedrag ter bevordering van ecologische duurzaamheid;
 • toezicht te houden op de vooruitgang in het kader van bestaande verslagen.

Lees hier de Raadsaanbeveling inzake leren voor de groene transitie en duurzame ontwikkeling.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons