U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ KA 3 — Beleidshervormingen: Samenwerking met maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding en jongeren

Deadline

Doelstellingen

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is de verlening van structurele steun in de vorm van een exploitatiesubsidie aan Europese niet-gouvernementele organisaties (Engo's) en EU-brede netwerken die op het gebied van onderwijs en opleiding of op het gebied van jongeren werkzaam zijn en de volgende algemene doelstellingen nastreven: 

 • vergroten van het bewustzijn onder belanghebbenden van Europese beleidsagenda's op het gebied van onderwijs, opleiding en jongeren, met name Europa 2020, Onderwijs en opleiding 2020, specifieke beleidsagenda's zoals het proces van Bologna of het proces van Brugge/Kopenhagen en de EU-strategie voor jongeren; 
 • stimuleren van de betrokkenheid van belanghebbenden bij en hun samenwerking met overheden voor de uitvoering van beleid en hervormingen op de gebieden onderwijs, opleiding en jongeren, zoals de landspecifieke aanbevelingen die in het kader van het Europees semester zijn gedaan; 
 • bevorderen van de participatie van belanghebbenden op het gebied van onderwijs, opleiding en jongeren; 
 •  bevorderen van de betrokkenheid van belanghebbenden om de acties en resultaten van het programma en goede praktijken onder hun leden en daarbuiten te verspreiden. 

Deze doelstellingen dienen duidelijk ingebed te zijn in de werkplannen, activiteiten en prestaties van de aanvragende organisaties.  Opgelet: voor deze call zijn er specifieke elementen voor: 

 • PERCEEL 1 Samenwerking met maatschappelijke organisaties: onderwijs en opleiding 
 • PERCEEL 2 Samenwerking met maatschappelijke organisaties: jongeren

De details ervan leest u na in de subsidieoproep

Budget

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is het selecteren van organisaties waarmee overeenkomsten worden gesloten voor een jaarlijkse exploitatiesubsidie voor het begrotingsjaar 2015. Het totale bedrag aan begrotingsgelden dat in 2015 wordt uitgetrokken voor deze oproep (percelen 1 en 2) bedraagt 6 300 000 EUR.  Het Agentschap behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.  Opgelet: voor deze call zijn er specifieke elementen voor: 

 • PERCEEL 1 Samenwerking met maatschappelijke organisaties: onderwijs en opleiding 
 • PERCEEL 2 Samenwerking met maatschappelijke organisaties: jongeren

De details ervan leest u na in de subsidieoproep

 

Begunstigden

De oproep staat open voor twee categorieën van entiteiten: 

 • categorie 1: Europese niet-gouvernementele organisaties (Engo's) op het gebied van onderwijs en opleiding of op het gebied van jongeren; 
 •  categorie 2: EU-brede netwerken op het gebied van onderwijs en opleiding of op het gebied van jongeren

Een organisatie mag slechts één aanvraag indienen, voor categorie 1 of voor categorie 2. Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers: 

 • een niet-gouvernementele organisatie zijn; 
 • geen winstoogmerk hebben

Een organisatie mag slechts één aanvraag indienen, voor categorie 1 of voor categorie 2. Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers: 

 • een niet-gouvernementele organisatie zijn; 
 • geen winstoogmerk hebben

 Opgelet: voor deze call zijn er specifieke elementen voor: 

 • PERCEEL 1 Samenwerking met maatschappelijke organisaties: onderwijs en opleiding 
 • PERCEEL 2 Samenwerking met maatschappelijke organisaties: jongeren

De details ervan leest u na in de subsidieoproep

 

Info & contact

Meer details leest u na in de subsidieoproep en op de website van EACEA.  De aanvragen moeten voldoen aan de bepalingen van de Richtsnoeren voor aanvragers.Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA/31/2014, beschikbaar op het volgende internetadres: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-cooperation_en 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons