U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Seminarie computationeel denken

17 mei 2019 08:30 – 14:00
VLEVA - Kortenberglaan 71 1000 Brussel

Op 17 mei organiseren OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) en VLEVA (Vlaams-Europees verbindingsagentschap) een seminarie over computationeel denken in het basisonderwijs. Computationeel denken is het menselijk vermogen om complexe problemen op te lossen en daarbij computers als hulpmiddel in te zetten. Je leert de leerlingen problemen oplossen door het probleem op te splitsen in kleinere problemen, door toepassing van algoritmes en stappenplannen, door abstracties of patroonherkenning. Dit zijn vaardigheden die in de verschillende leerplannen al aan bod komen. In de 21ste eeuwse vaardigheden is computationeel denken een basisvaardigheid naast lezen, schrijven en rekenen.

Dit seminarie richt zich op leraren, ICT-coördinatoren, directies, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van schoolbesturen of iedereen die in onderwijsinnovatie geïnteresseerd is. De focus ligt op het basisonderwijs.

Seminarie computationeel denken

Programma

8.30 uur
Onthaal

9 uur
Introductie Patriek Delbaere, directeur OVSG

9.30 – 11 uur
Keynotesprekers

        1. Pedro De Bruyckere

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker, verbonden aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool Gent en de Universiteit Leiden. Hij behaalde zijn doctorstitel aan de Nederlandse Open Universiteit in Heerlen. Hij heeft al heel wat publicaties over onderwijs en jongeren op zijn naam. Hij bekijkt mythes naar hun waarheidsgehalte en reikt tips aan voor wie met jongeren te maken heeft. Pedro De Bruyckere vertelt in de keynote of ook computationeel denken een mythe is.

        2. Allard Strijker

Allard Strijker is leerplanontwikkelaar digitale geletterdheid en ICT bij SLO in Nederland (Stichting Leerplanontwikkeling). Hij doet onderzoek en geeft advies voor leerplanontwikkeling op het gebied van digitale geletterdheid en ICT. Zijn werkterrein omvat onder meer computationeel denken, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, kennismanagement en uitwisseling van gegevens en leermateriaal. In 2004 is hij aan de Universiteit Twente gepromoveerd op een proefschrift over het gebruik van standaarden en de uitwisseling van leermiddelen. In de keynote hoor je hoe in Nederland computationeel denken een plaats krijgt in het curriculum.

11 -11.30 uur
Pauze 

11.30-12.45 uur: vier workshops

  • Odisee Aalst: toelichting project CodesCool

CodesCool is een gratis intiatief van de lerarenopleiding Odisee in Aalst. Op een zeer toegankelijke manier kan iedereen in contact komen met computationeel denken, coderen en programmeren, al dan niet met of zonder computer. Het project is vorig jaar gestart en is sindsdien al sterk gegroeid en aanwezig in scholen over heel Vlaanderen.

  • Fyxxilab: introductie programmeren in het basisonderwijs

Dit is een introductie in programmeren in het basisonderwijs. Je krijgt een overzicht van verschillende tools zoals de Bee-Bot, Osmo en Micro:bit. De tools komen kort aan bod. Daarna kan er worden geëxperimenteerd.

  • Fyxxilab (Isabel Allaert): hoe robotica toepassen in het onderwijs? 

Deze workshop biedt een overzicht van de robots die momenteel in onderwijs ingezet kunnen worden. Maximaal vier verschillende robots worden geïllustreerd.

  • GBS De Zonnebloem: hoe beginnen in de school?

Deze workshop is zeker voor beleidsmedewerkers, directies en ICT-coördinatoren een aanrader, maar uiteraard ook voor leraren. De school heeft gekozen om programmeren en computationeel denken via STEM te introduceren. Maar hoe begin je daaraan? De ICT-coördinator van de school van Zonnebeke zal vanuit eigen ervaring illustreren hoe zij dat hebben gedaan en hoe zij een leerlijn hebben ontwikkeld voor de hele school.

12.45 uur
Toelichting internationale mogelijkheden 

13 uur
Broodjeslunch

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons