U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Info-session: Erasmus+ call for proposals 2021

8 juni 2021 14:00 – 17:00
Online

In het kader van het Erasmus 2021 programma organiseert het European Education and Culture Executive Agency (EACEA) een infosessie over de nieuwe calls binnen het Erasmus+ Alliances for Innovation initiative.

Info-session: Erasmus+ call for proposals 2021

Het Alliances for Innovation initiatief wil de Europese innovatiecapaciteit versterken door samenwerking en kennisdeling tussen hoger onderwijs instellingen, beroepsopleidingen en het bredere sociaal economische milieu te ondersteunen.  

Het wil ook nieuwe vaardigheden boosten en de skills mismatch aanpakken door nieuwe curricula te ontwerpen. 

Meer info: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1863&f…

Maak een account aan

Volg ons