U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Pilootproject: toezicht op en coaching van jongeren die het risico lopen te radicaliseren, via sport (EAC/S17/2017)

Deadline

Doelstellingen

Deze actie heeft tot doel sportgerelateerde projecten te ondersteunen die door lokale actoren en het maatschappelijk middenveld worden georganiseerd en die gericht zijn op de preventie van marginalisering en radicalisering, met name door jongeren die het risico lopen uitgesloten te worden of te radicaliseren te helpen bij het vinden van een identiteit en het gevoel ergens bij te horen. De projecten moeten tot doel hebben essentiële vaardigheden zoals sociale en communicatieve vaardigheden, kritisch denken en probleemoplossing aan te leren, die jongeren in de marge van de samenleving kunnen helpen zich opnieuw betrokken te voelen bij de samenleving. In dit proefproject worden lokale sportorganisaties in de EU betrokken die, in samenwerking met lokale autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van radicalisering en terrorisme, personen die het risico lopen te radicaliseren identificeren en hun passende coaching aanbieden om teproberen radicalisering te voorkomen. De verwachte resultaten zijn onder andere:

  • dat jongeren die het risico lopen te radicaliseren zich beter thuis gaan voelen in de EU-samenlevingen;
  • dat het risico op radicalisering bij deze jongeren afneemt. De projecten maken ondersteuning mogelijk van lokale projecten die gericht zijn op het toezicht op en de preventie van radicaliseringsprocessen via sport. Bij deze projecten moeten lokale sportorganisaties worden betrokken en moet de samenwerking met lokale autoriteiten die actief zijn op het gebied worden ontwikkeld. Ongeveer 15 projecten zullen worden geselecteerd.

Uitvoeringsperiode

  • de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1.1.2018 van start gaan;
  • de activiteiten moeten uiterlijk op 31.12.2018 worden afgesloten.

 

Budget

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op 750 000 EUR.De maximale subsidie bedraagt 60 000 EUR.De Commissie zal naar verwachting ongeveer 15 voorstellen financieren.

Begunstigden

De indieners van projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die beschikt over aantoonbare succesvolle ervaring op het gebied van radicaliseringsprocessen (natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze oproep);
  • officieel zijn gevestigd in een van de 28 lidstaten van de EU.

Info & contact

Meer info vindt u terug in de gids voor deelnemers! 

Bij vragen kan u contact opnemen met Philippe De Witte van EU sport link. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons