U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Pilootproject: Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen (EAC/S16/2017)

Deadline

Doelstellingen

In het verlengde van de oproep uit 2016 tot het indienen van voorstellen over "het stimuleren van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en acties voor vluchtelingen" beoogt het huidige project lokale sportprojecten te steunen die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen.

Ongeveer 20 projecten zullen worden geselecteerd. Bij die projecten moeten lokalesportorganisaties worden betrokken. Bovendien moet rekening worden gehouden met gendergelijkheid, met name door vrouwelijke vluchtelingen bij sportactiviteiten te betrekken.

Belangrijk is lokale sportclubs bij de integratie van de vluchtelingen te betrekken. Zo kan van de bestaande lokale expertise in de EU-lidstaten worden gebruikgemaakt.

Naast concrete acties gericht op de integratie van vluchtelingen via sport worden de volgende resultaten verwacht:

  • de bevordering van de rechtstreekse betrokkenheid van vluchtelingen en hun gastgemeenschappen bij het project;
  • het opzetten van een project dat ook elders kan worden uitgevoerd, waardoor Europese gastgemeenschappen in heel Europa vluchtelingen beter via sport kunnen integreren.

Een belangrijke doelstelling van deze actie is het in kaart brengen en ondersteunen van goede praktijken in de EU, net als het ontwikkelen van methodes om het effect op een systematische en kopieerbare manier te beoordelen. De inspanningen op het gebied van de integratie van vluchtelingen via sport moeten beschikbaar zijn in een netwerkplatform.

Onder de term "vluchteling" wordt verstaan: personen die officieel de status van vluchteling in een EU-lidstaat hebben alsook personen die officieel de status van vluchteling hebben aangevraagd in de EU en van wie de aanvragen nog niet verwerkt zijn. Personen met een migrantenachtergrond die geen "vluchtelingen" zijn, vallen niet onder deze oproep tot het indienen van voorstellen.

Bij de uitvoering van het proefproject zal terdege rekening worden gehouden met decomplementariteit met het Erasmus+-sportprogramma en acties in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) alsook met de acties die momenteel worden gefinancierd in het kader van het proefproject "Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in heel Europa stimuleren".

Budget

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op1 000 000 EUR.

De maximale subsidie bedraagt 60 000 EUR.

De Commissie zal naar verwachting ongeveer 20 voorstellen financieren.

Begunstigden

De indieners van projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die actief is op het gebied van sport en sportactiviteiten organiseert. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze oproep;
  • officieel zijn gevestigd in een van de 28 lidstaten van de EU.

Alleen juridische entiteiten die in de EU-lidstaten gevestigd zijn, kunnen een aanvraag indienen. 

Info & contact

Meer informatie:

Uw contactpersoon is Philippe De Witte (E. philippe.dewitte@eusportlink.be, M. 0485 19 83 43, T. 09 243 12 98 of T. 03 780 91 00).

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons