U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Online info session: European policy experimentation in higher education under the Erasmus+ programme

28 juni 2022 10:30 – 12:30
Online

De sessie zal potentiële aanvragers de nodige beleidsachtergrond, de specifieke kenmerken van de oproep en tips voor de voorbereiding van een succesvolle aanvraag verstrekken. 

Op woensdag 15 juni heeft de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+-programma een Europees beleidsexperiment in het hoger onderwijs gelanceerd om een proef te doen met een gezamenlijk Europees gradenlabel en om geïnstitutionaliseerde EU-samenwerkingsinstrumenten te testen, zoals een mogelijke Europese juridische status voor allianties. Dit om transnationale samenwerking van instellingen voor hoger onderwijs te vergemakkelijken.

Ter ondersteuning van deze Europese beleidsexperimenten is een nieuwe Erasmus+-oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd met een totaal budget van 2 000 000 EUR:

  • 1 000 000 EUR voor een proef met een gemeenschappelijk Europees diploma-etiket
  • 1 000 000 EUR voor een proef met geïnstitutionaliseerde EU-samenwerkingsinstrumenten om de haalbaarheid te onderzoeken van een mogelijke Europese juridische status voor allianties van instellingen voor hoger onderwijs

Deze oproep heeft tot doel diepgaandere transnationale samenwerkingsinstrumenten te testen en te verkennen met het oog op de verdere ontwikkeling van een echte Europese dimensie in de hoger onderwijssector, gebaseerd op gedeelde waarden, zoals vermeld in de door de Commissie op 18 januari 2022 gepresenteerde Europese strategie voor universiteiten en bevestigd in de conclusies van de Raad over een Europese strategie voor empowerment van hogeronderwijsinstellingen voor de toekomst van EuropaZoek naar beschikbare vertalingen van de vorige linkEN--- en de aanbeveling van de Raad betreffende het bouwen van bruggen voor een effectieve Europese samenwerking in het hoger onderwijsZoek naar beschikbare vertalingen van de vorige linkEN---, aangenomen op 5 april 2022.

Alle informatie over dit online event is terug te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap EACEA

Online info session: European policy experimentation in higher education under the Erasmus+ programme

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons