U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad neemt aanbeveling aan over automatische wederzijdse erkenning diploma’s

29 november 2018 - door Simon De Wachter

Op de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 26 november hebben de onderwijsministers een aanbeveling betreffende de bevordering van automatische wederzijdse erkenning van diploma's hoger onderwijs en hoger secundair onderwijs en de resultaten van leerperioden in het buitenland aangenomen.

De Europese Commissie had deze raadsaanbeveling voorgesteld in het kader van de strategie naar een Europese Onderwijsruimte tegen 2025, die in mei 2018 was gelanceerd.
 

Raad neemt aanbeveling aan over automatische wederzijdse erkenning diploma’s

Wederzijdse erkenning diploma’s

De goedgekeurde aanbeveling wil ervoor zorgen dat tegen 2025 alle kwalificaties of resultaten van leerperioden in het buitenland die zijn toegekend door een accreditatieinstelling binnen de EU, automatisch erkend worden in een andere lidstaten met het oog op een verdere studie. 

Er bestaan al verschillende regionale akkoorden voor wederzijdse erkenning van diploma’s, bijvoorbeeld in de Benelux, de Scandinavische en de Baltische landen. Deze kunnen als basis dienen voor de erkenning op EU-niveau.

Daarnaast promoot de aanbeveling het verder gebruik van bestaande tools die de erkenning van kwalificaties en buitenlandse leerperiodes ondersteunen, zoals Europass, European Qualifications Framework, European Credit System for Vocational Education and Training en anderen.

Europese Onderwijsruimte

Verder kwam ook de totstandkoming van de Europese Onderwijsruimte ter sprake op de Raad van 26 november. Het debat was gebaseerd op vier vragen:

  1. Welke acties kunnen lidstaten nemen om de totstandkoming van de Europese Onderwijsruimte tegen 2025 mogelijk te maken?
  2. Wat zijn de obstakels die hiervoor moeten overwonnen worden?
  3. In aanvulling op de prioriteiten die in de Raad van December 2017 zijn geïdentificeerd, welke andere thema’s in het gebied van onderwijs vinden lidstaten essentieel voor een succesvolle implementatie van de Europese Onderwijsruimte? 
  4. Hoe kunnen we verzekeren dat de huidige samenwerking binnen het Education and Training 2020 strategische kader, het volgende kader en andere EU-instrumenten bijdragen tot de totstandkoming van de Europese Onderwijsruimte?

De Europese onderwijsministers identificeerden de digitale kloof, het leren van buitenlandse talen en de noodzaak voor meer inclusieve benaderingen als belangrijkste uitdagingen. Daarnaast toonde het debat aan dat veel lidstaten het initiatief voor netwerken van Europese universiteiten steunden. Ten slotte concludeerden ze dat er voor de totstandkoming van de Europese Onderwijsruimte meer mobiliteit, meer inclusiviteit, meer wederzijdse erkenning, meer buitenlandse talen en betere leerkrachten nodig zijn.

Meer lezen? 

Meer informatie over wederzijdse erkenning diploma’s.

Samenvatting van Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport, 26-27 november.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons