U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Online Info Session: Erasmus+ Partnerships for Innovation – Forward-Looking Projects 2022

18 januari 2022 10:00 – 16:30
Online

Neem deel aan deze informatiebijeenkomst om alles te weten te komen over de acties, de oproep, de beleidsprioriteiten en de aanvraagprocedure voor de financieringsmogelijkheden voor toekomstgerichte projecten in 2022 in het kader van Erasmus+ (kernactie 2).

Na de recente pandemie is de behoefte aan innovatie in onze onderwijs- en opleidingsstelsels nog nooit zo groot geweest. Innovatie in onderwijzen en leren is van cruciaal belang, zowel op individueel als op institutioneel niveau. Deze innovatieve benaderingen moeten de werknemers van vandaag en morgen niet alleen de juiste vaardigheden voor de snel veranderende arbeidsmarkten bijbrengen, maar moeten hen ook wapenen met creativiteit en vaardigheden om het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit van de maatschappelijke uitdagingen waarmee wij allen worden geconfronteerd, zoals klimaatverandering, bescherming van de biodiversiteit, schone energie, volksgezondheid, digitalisering en automatisering, kunstmatige intelligentie, robotica en gegevensanalyse.

Deze actie is gericht op het stimuleren van innovatie, creativiteit en participatie, alsmede sociaal ondernemerschap op verschillende onderwijs- en opleidingsgebieden, binnen sectoren of over sectoren en disciplines heen.

Je wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de online-infodag Toekomstgerichte projecten 2022, die georganiseerd wordt door het Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) en de Europese Commissie. De infodag vis opgedeeld in 2 hoofdsessies:

  • 10.00 - 12.20 uur: de sessie over beleid en prioriteiten
  • 14.00 tot 16.30 uur: de sessie over aanvraagprocedures en -criteria

Je kan de infosessie bijwonen door te klikken op de link naar de webstreamingdienst die binnenkort op deze pagina zal worden geplaatst. Er is geen voorafgaande registratie nodig.

 

Online Info Session: Erasmus+ Partnerships for Innovation – Forward-Looking Projects 2022

Maak een account aan

Volg ons