U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem telt: Werk mee aan de toekomst van Onderwijs & Opleiding in Europa

30 september 2019 09:00 – 13:30
VLEVA, Kortenberglaan 71 1000 Brussel

Het Education and Training 2020 kader loopt op z’n einde. Maar voor de Europese Unie blijven onderwijs en opleiding meer dan ooit dé hoeksteen van een groeiende samenleving. Daarom wordt er volop gewerkt aan een nieuw strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020). Dit post ET 2020 kader dient, net als zijn voorganger, een forum te zijn waar de lidstaten beste praktijken kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU (AAVR EU), het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) en het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) willen jou als stakeholder graag betrekken bij de voorbereiding van dit nieuwe kader, en organiseert daarom op 30 september een stakeholdersbevraging.

Het programma voor deze dag ligt ondertussen vast en ziet er als volgt uit:

Jouw stem telt: Werk mee aan de toekomst van Onderwijs & Opleiding in Europa

Programma: 

8u30 - 9u                              
Registratie en koffie

9u - 9u10                                
Welkomstwoord

Jeroen Backs - Afdelingshoofd Strategische Beleidsondersteuning, Departement Onderwijs en Vorming (DOV)

9u10 - 9u50                          
Terugblik op de Vlaamse ET 2020 werkgroepen

  • Linda De Kock, Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, DOV
  • Jan De Craemer, Afdeling Horizontaal Beleid, DOV
  • Liesbeth Hens, Afdeling Beleid Onderwijspersoneel, DOV
  • Carl Lamote, Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding, DOV

9u50 - 10u15                         
Post ET 2020 - Het proces uit de doeken gedaan door een insider             

Stefaan Hermans, Director Policy Strategy and Evaluation, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC)

10u15 - 10u40                     
Gluren bij de buren: het proces in Nederland, Duitsland en Kroatië

  • Toelichting Member States Seminar post ET 2020 (16/07) door de Duitse en Kroatische vertegenwoordiging bij de EU
  • Toelichting Nederlandse non-paper ET 2020 door Liesbeth Versluis, Onderwijsattaché, Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU

10u40- 11u                            
Koffiepauze

11u - 11u20                            
Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

Jens Vermeersch, voorzitter van de commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid, VLOR

11u20 - 12u20                       
Conversatietafels 

Tijdens het tweede deel van dit evenement, maken we tijd voor de eigenlijke stakeholderbevraging. Dit doen we aan de hand van een aantal conversatietafels, voorgezeten en gemodereerd door ervaringsdeskundigen. De input, opmerkingen en inzichten die u tijdens deze discussies aanbrengt, zullen worden gebruikt tijdens de onderhandelingen over het toekomstige kader met de Europese Commissie. U kan hieronder aangeven aan welke tafel u graag aanschuift.

Aantrekken en behouden van voldoende sterke, professionele, gemotiveerde en inspirerende leraren.

De leraar maakt het verschil. Onderwijskwaliteit staat of valt met de mate dat er voldoende sterke, gemotiveerde en inspirerende leraren aangetrokken worden tot dit beroep. Helaas zijn er verschillende analyses die erop wijzen dat de aanwervingsbehoefte aan leraren zowel in Vlaanderen als Europa de komende jaren alleen zal stijgen. Hoe kan een Europees strategisch kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding bijdragen aan het garanderen van een voldoende sterke kwantitatieve en kwalitatieve instroom in het lerarenberoep, één van de grootste uitdagingen voor het Vlaamse en Europese onderwijsbeleid?

Een leercultuur voor de ganse levensloopbaan realiseren.
In het Europa van vandaag veranderen technologische ontwikkelingen, demografische evoluties en een toenemende diversiteit de wijze waarop we leren, werken en samenleven. In die snel veranderende 21ste-eeuwse samenleving kunnen we alleen maar bijblijven als we continu onze competenties ontwikkelen en vernieuwen, en we ervoor zorgen dat iedereen alle kansen krijgt om zich op die manier als burger te ontwikkelen. Tijdens deze discussie onderzoeken we hoe Europese samenwerking kan helpen bij het creëren van een leercontinuüm.

Kwaliteitsvol onderwijs voor elke lerende in Europa, van basiszorg tot excelleren.
De samenleving wordt steeds diverser in al zijn aspecten. Het is de taak van het onderwijs om voor elke lerende kwaliteitsvol en hoogstaand onderwijs te realiseren, ongeacht zijn of haar sterktes of noden. Dat betekent dat we oog hebben voor zowel de lerenden de het moeilijker hebben, maar ook voor zij die gemiddeld leren en zelf toppresteren. Een ambitieuze uitdaging, die ook op Europees niveau veel aandacht verdient en krijgt. Welke accenten dient een Europees strategisch kader te leggen om hieraan te kunnen bijdragen?

Kwaliteitsvolle en duurzame schoolgebouwen voor de 21ste eeuw.
Kwaliteitsvol en hoogstaand onderwijs kan alleen maar gerealiseerd worden als ook de fysieke leer- en werkomgeving voor lerenden en onderwijsprofessionals beantwoordt aan de moderne vereisten van de 21ste eeuw. Hoewel er in Vlaanderen en Europa meer en meer aandacht is voor deze problematiek en in Vlaanderen en andere lidstaten meer wordt geïnvesteerd in de renovatie en nieuwbouw van schoolinfrastructuur, blijft de nood groot. Ook blijft het voor sommige Vlaamse en Europese steden en regio’s een uitdaging om te voorzien in voldoende capaciteit. Deze conversatietafel onderzoekt welke meerwaarde een strategische kader kan bieden bij de realisering van een modern schoolgebouwenpatrimonium.

Samen met alle onderwijspartners kwaliteitsvol onderwijs in Europa realiseren via een multi- level governance model met respect voor de verantwoordelijkheden en vrijheden van ieder niveau.

Het strategisch kader voor Europese samenwerking kan dienen als inspiratiebron, en soms als wake-up call, maar vervangt geenszins de eigen beleidsaccenten. Vlaanderen moet assertief en met vertrouwen in de eigen onderwijstraditie deze accenten in eigen beleid vorm geven. Hoe kan het kader bijdragen aan het opstellen van een ‘multilevel governance’-model, waarbij de Vlaamse overheid in interactie treed met het Europese beleidsniveau. We bekijken verder ook hoe de rol van het onderwijsmiddenveld in het kader versterkt kan worden.

Gelieve uw keuze hieronder door te geven.                                     

12u20-12u30                         
Wrap up en volgende stappen

Wouter Kerkhove, Vlaams attaché Onderwijs en Vorming, DOV, AAVR EU

12u30-13u30                        
Lunch

 

Dus, jouw stem telt wel degelijk. Kom daarom op maandag 30 september (9u - 13u30) naar VLEVA en druk je stempel op het toekomstige onderwijsbeleid. 

Schrijf je nu in en verzeker zo je plek aan de rondetafel.

Vragen?

Contacteer VLEVA-liaisonofficer maarten.libeer@vleva.eu of 0471 37 82 23.

 

Graag tot dan!

Wouter Kerkhove - Departement Onderwijs en Vorming, AAVR EU

Sanne Noël - Departement Onderwijs en Vorming

Maarten Libeer - VLEVA 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons